Pancarta 01
Pancarta 08
Pancarta 07
Pancarta 02
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
CALDES XXI

caldes 21Caldes XXI és l'Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) de Caldes d´Estrac creada per recolzar la gestió municipal i els seus beneficis es destinen a executar obra pública.

Consulteu aqui l'objecte social i la composició del consell d'administració de Caldes XXI • caldes 21

  Caldes XXI és l'Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) de Caldes d´Estrac creada per recolzar la gestió municipal i els seus beneficis es destinen a executar obra pública.

  L´objecte social de la nova empresa municipal és molt ampli i comprèn les següents activitats:

  • Promoció, realització i execució d´estudis i projectes urbanístics, així com la redacció, tramitació i execució d´instruments de planejament i projectes d´urbanització.
  • Elaboració i execució de projectes de gestió i execució urbanística.
  • Actuar com a beneficiària d´expropiacions.
  • Alienació de solars, edificis construïts o en fase de construcció o rehabilitació.
  • Adquisició, transmissió, execució, modificació i explotació de tota classe de drets sobre els béns mobles i immobles.
  • Formar part o impulsar juntes de compensació i entitats urbanístiques en general, de tot tipus d´associacions administratives de propietaris que tinguin
   finalitat urbanística.
  • Execució d´obres d´urbanització, edificació, remodelació, rehabilitació, dotació de serveis i equipaments de qualsevol tipus.
  • Activitats encaminades a la construcció, gestió, administració i explotació del servei de pàrquings i aparcaments públics.
  • Activitats encaminades a la gestió, administració i explotació dels mercats públics.
  • La construcció, promoció, gestió, administració, explotació i millora, per compte propi, de les administracions públiques o de tercers de tot tipus d´instal·lacions i equipaments esportius, recreatius i de lleure, la titularitat dels quals ostenti la societat, o bé li siguin adscrites per l´Ajuntament o pugui tenir per concessió, arrendament o qualsevol altra forma admesa en dret.
  • La prestació de serveis i la realització per compte propi, de les administracions públiques o de tercers, d´activitats, programes i esdeveniments esportius, recreatius i de lleure, ja sigui amb elements propis o de tercers.
  • La promoció, divulgació i gestió de l´esport i instal·lacions esportives en general.
  • Promoure la formació i actualització dels coneixements del personal especialitzat en els sectors esportius, recreatius i del lleure.
  • L´adquisició, explotació, conservació i funcionament d´instal·lacions que puguin produir energia per abocar a la xarxa elèctrica.


  Consell d'Administració

  President
  Joaquim Arnó

  Vocals
  Marcos Blázquez
  Miquel González

  Secretaria
  {>}Secretari: Luis F. Martínez-Zurita{>}


  Oficina Tècnica
  {>}Director/Arquitecte: Joan Antoni Gil{>}


  Seu social

  caldes 21Edifici Ajuntament de Caldes d'Estrac
  Plaça de la Vila, s/n
  08393 Caldes d'Estrac
  Barcelona

  Telèfon: 937 910 005
  caldes21@caldetes.cat

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05