Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Inici > Delegacions als consells i comissions municipals i supramunicipals
 • Consell esportiu municipal: David Salvà (ERC), Laura Aloy (ERC), Joan Baró (PSC), Miquel González (PSC), Elisabeth Segura (JUNTS), Joaquim Arnó (JUNTS), Albert Batlle (GdE).
 • Consell escolar de l'Escola Sagrada Família. Consell de centres: Alfred Freixas (ERC), Laura Aloy (ERC).
 • Consell escolar municipal: Alfred Freixas (ERC), Laura Aloy (ERC), Miquel González (PSC), Joan Baró (PSC), Elisabeth Segura (JUNTS), Joaquim Arnó (JUNTS), Albert Batlle (GdE).
 • Gerència del Parc de Can Muntanyà: David Salvà (ERC), Òscar Baró (ERC), Joan Baró (PSC), Miquel González (PSC).
 • Nomenament representants AMTU: Joan Baró (PSC), Alexandra Manni (PSC).
 • Consorci Tractament Residus Sòlids Urbans Maresme: Gonzalo Bonnin (ERC), Joan Baró (PSC).
 • ACM - Associació Catalana de Municipis: Òscar Baró (ERC), Joan Baró (PSC).
 • Consorci Turisme Costa de Barcelona Maresme: Alfred Freixas (ERC), Laura Aloy (ERC).
 • FMC - Federació de Municipis de Catalunya: Joan Baró (PSC), Òscar Baró (ERC).
 • EPEL - Entitat Pública Empresarial Local CALDES XXI: Òscar Baró (ERC), David Salvà (ERC), Joan Baró (PSC), Miquel González (PSC), Joaquim Arnó (JUNTS), Elisabeth Segura (JUNTS), Albert Batlle (GdE).
 • Viles Termals de Catalunya: Òscar Baró (ERC), Alfred Freixas (ERC).
 • Comissió Política del Litoral: Gonzalo Bonnin (ERC), Joan Baró (PSC).
 • Fundació Privada Mercedes Torres: Òscar Baró (ERC).
 • Fons Català de Cooperació: Laura Aloy (ERC), Òscar Baró (ERC).
 • Associació de Defensa Forestal: Joan Baró (PSC), Miquel González (PSC).
 • Associació de Pescadors: David Salvà (ERC), Joan Baró (PSC).
 • Consorci Localret: Òscar Baró (ERC), Joan Baró (PSC).
 • Associació Pla Estratègic Litoral Regió Metropolitana Bcn: Joan Baró (PSC), Gonzalo Bonnin (ERC).
 • Govern de Salut Mental Central: Joan Baró (PSC), Laura Aloy (ERC).
 • Consell Escolar Escola Bressol:  Alfred Freixas (ERC), Laura Aloy (ERC).
 • Consell Escolar IES Esteve Albert: Alfred Freixas (ERC), Laura Aloy (ERC).
 • Entitats urbanístiques, comunitat de propietaris i juntes de conservació: Miquel González (PSC), Joan Baró (PSC).
 • Consorci Sanitari del Maresme: Joan Baró (PSC), Laura Aloy (ERC).
 • Junta Local de Seguretat: Òscar Baró (ERC), Joan Baró (PSC).
 • Fundació Palau: Òscar Baró (ERC).