Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Durant la sessió, es va parlar de l'adhesió al protocol comarcal per a l'abordatge integral de la violència masclista, del reglament intern sobre la utilització de l'arma pistola de gas pebre per part de la Policia Local i del pressupost del servei de l'Escola Bressol Municipal

Ple Ordinari 27/09El passat dilluns 27 de setembre, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va celebrar el cinquè Ple municipal ordinari de l’any de forma telemàtica, que va ser retransmès en directe a través del canal de Youtube del consistori. Seguint l’ordre del dia, en primer lloc, es va proposar l’aprovació de les actes de les darreres sessions plenàries. L’alcalde Òscar Baró va avançar que es continuava estudiant la possibilitat d’incorporar petits talls audiovisuals amb les diferents intervencions a les actes de les sessions plenàries, però que en aquests moments encara no es disposava dels mitjans per fer-ho. No obstant això, Baró va afegir que esperava poder posar-ho en marxa al més aviat possible. Així mateix, Baró va comentar que el personal municipal havia editat les dues actes que es portaven a aprovació de manera manual per evitar les possibles errades generades automàticament pel programa de gestió d’expedients. Elisabeth Segura de Junts per Caldes va afirmar que les actes encara vulneraven els drets fonamentals dels regidors i de les regidores, ja que no recollien per escrit les intervencions íntegres ni les preguntes dels diferents grups municipals. Per la seva part, Joan Baró del PSC i Laura Aloy d’ERC van coincidir en trobar les actes correctes per a la seva aprovació, destacant que el personal jurídic municipal avalava que complien amb els requisits mínims legals. Albert Batlle de Gent d’Estrac va demanar refer les actes tenint en compte les peticions dels diferents grups municipals amb l’objectiu que tothom se sentís còmode a l’hora d’aprovar-les. En aquest sentit, tot i el compliment dels requisits mínims legals i l’existència d’una videoacta certificada, l’alcalde Òscar Baró va proposar posposar l’aprovació de les actes per al proper Ple municipal per tal que el personal jurídic municipal pogués estudiar-les i valorar si es podien incorporar les peticions dels diferents grups municipals. El punt es va deixar sobre la taula.

Tot seguit, l’alcalde Òscar Baró va donar compte de la sentència en ferm sobre el Contenciós Administratiu sobre Drets Fonamentals. Baró va explicar que a principis del mes de febrer alguns membres de la Policia Local havien denunciat als tribunals que el calendari laboral del cos policial no s’havia portat a mesa de negociació. Baró va exposar que recentment els tribunals els hi havien donat la raó i que condemnaven l’Ajuntament a portar el calendari laboral de la Policia Local a negociació. En aquest sentit, Baró va comentar que aquesta era una realitat que havia passat ara, però que si s’hagués denunciat fa deu anys, la sentència hauria estat igualment condemnatòria, ja que el calendari laboral de la Policia Local no s’havia portat mai a mesa de negociació. Baró va explicar que normalment el cap del cos policial era qui presentava el quadrant de manera interna i mai hi havia hagut problemes. No obstant això, Baró va anunciar que des de l’equip de govern no s’havien esperat a la sentència condemnatòria dels tribunals i que durant els últims mesos ja s’havien mantingut diverses meses de negociació amb agents i representants del sindicat per a trobar una solució. En aquest sentit, Baró va comentar que el passat dimarts 7 de setembre, en la darrera mesa de negociació, va quedar palès que actualment no hi havia una majoria dins de la Policia Local que vulgui un canvi de calendari laboral i que de moment seguiria vigent el que hi havia fins ara mentre es treballa per a trobar una alternativa que sigui preferida per la majoria d’agents i encaixi amb les possibilitats de l’Ajuntament.

El tercer punt de l’ordre del dia va ser la modificació de crèdit número 16 per a suplementar determinades aplicacions pressupostàries. L’alcalde Òscar Baró va exposar que es tractava d’un total de 25.500 euros que es donarien de baixa de la partida de transferències a entitats culturals i que servirien per a ampliar les partides d’amortitzacions de préstecs a mig i llarg termini (6.500 euros), actes i festes (8.000 euros) i despeses jurídiques (11.000 euros). El punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC i PSC i les abstencions de Junts per Caldes i Gent d’Estrac.

A continuació, el quart punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de l’adequació dels formularis de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a la diversitat d’identitat de gènere. La regidora de Dona i Polítiques d’Igualtat, Laura Aloy, va explicar que la Llei LGTBI de la Generalitat de Catalunya demanava adequar tots els documents administratius de l’Ajuntament de Caldes d'Estrac en matèria de gènere. Aloy va afegir que les pautes vindran donades per la Generalitat de Catalunya i que des de l’Àrea de Dona i Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament es facilitaran a les diferents àrees del consistori caldenc perquè adeqüin els documents corresponents. El punt va ser aprovat per unanimitat.

El cinquè punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de l’adhesió al protocol comarcal per a l’abordatge integral de la violència masclista al Maresme. La regidora d’Acció Social, Laura Aloy, va anunciar que des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac s’estava treballant en un protocol propi per a l’abordatge integral de la violència masclista, però mentrestant Aloy va suggerir adherir-se al protocol del Consell Comarcal del Maresme. El punt va ser aprovat per unanimitat.

Tot seguit, el sisè punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació del reglament intern sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial en l’exercici de les seves funcions pels membres del cos de la Policia Local de Caldes d’Estrac. L’alcalde Òscar Baró va exposar que fa uns dies havien tingut coneixement que el reglament podria incloure alguns punts ja regulats per lleis superiors i que podrien entrar en conflicte i que segurament es rebrien al·legacions per aprovar-lo tal i com estava. Donat que el personal jurídic municipal no havia tingut temps material per a contrastar-ho, Baró va proposar aprovar únicament els punts que feien referència a les armes pistola de gas pebre, ja que es necessitava urgentment una regulació per a permetre que els agents interins en poguessin fer ús. Baró va afegir que el reglament intern sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial en l’exercici de les seves funcions pels membres del cos de la Policia Local de Caldes d’Estrac complet es portaria a aprovació en una propera sessió plenària. Albert Batlle de Gent d’Estrac i Elisabeth Segura de Junts per Caldes es van mostrar a favor d’autoritzar l’ús d’armes pistola de gas pebre per part dels agents de la Policia Local, però van suggerir que, per agilitzar el procés i dotar al més aviat possible el cos policial dels seus instruments de treball, es tramités a través d’un decret d’alcaldia. El regidor de Governació, Joan Baró, va explicar que, tot i que l’alcalde tenia les facultats per fer-ho a través d’un decret d’alcaldia, aquest havia volgut que els regidors i les regidores poguessin decidir sobre la qüestió tramitant-ho a través d’un acord de ple. Així mateix, la secretària va afegir que per tal d’habilitar els agents interins a portar armes la legislació vigent demana l’aprovació d’un reglament a través d’una sessió plenària. En aquest sentit, l’alcalde Òscar Baró va reformular l’acord i va proposar aprovar de moment només un reglament intern sobre la utilització de l'arma pistola de gas pebre en l’exercici de les seves funcions pels membres del cos de la Policia Local. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC, PSC i Gent d’Estrac i les abstencions de Junts per Caldes.

El setè punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació del pressupost de la pròrroga de la gestió del servei de l'Escola Bressol Municipal. El regidor d’Ensenyament, Freddy Freixas, va recordar que el passat mes de juny es va aprovar la despesa de contractació per a una nova licitació de la gestió del servei de l’Escola Bressol Municipal. Freixas va afegir que tot seguit l’empresa Cavall de Cartró va presentar una instància que va paralitzar el procés a l’espera de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. En aquest sentit, Freixas va recordar que el passat mes d’agost es va aprovar en sessió plenària la continuïtat de la gestió del servei de l’Escola Bressol Municipal per al curs 2021-2022 i va afegir que ara es portava a aprovació l’aportació de l’Ajuntament al pressupost per al nou curs que ascendia a un total de 94.485,08 euros. Albert Batlle de Gent d’Estrac va afirmar que el present acord era el resultat d’una tramitació irregular i va anunciar que hi votaria en contra, tot i que va remarcar que el seu grup municipal no estava en contra de l’Escola Bressol Municipal. Joaquim Arnó de Junts per Caldes va coincidir amb Batlle i va comentar que s’havia aprovat una licitació i una pròrroga de dubtosa legalitat que havia posat en perill la continuïtat de l’Escola Bressol Municipal i va avançar que hi votaria en contra, com ho va fer amb l’aprovació de la pròrroga, destacant que el seu grup municipal també creia en l’Escola Bressol Municipal. L’alcalde Òscar Baró va respondre que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic determinarà la legalitat del procediment i va remarcar que l’equip de govern va seguir en tot moment els passos marcats pels assessors jurídics municipals. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d'ERC i PSC i els vots en contra de Junts per Caldes i Gent d'Estrac.

La sessió plenària va continuar amb el vuitè punt de l’ordre del dia va ser la votació de la urgència de la moció presentada per Gent d’Estrac sobre el servei públic d’aparcament al subsòl del Parc Joan Maragall. L’alcalde Òscar Baró va explicar que la votació de la urgència era una formalitat per resoldre el no haver-ho inclòs inicialment a l’ordre del dia per un tema administratiu, però que la moció havia arribat amb temps suficient. La urgència va ser aprovada amb els vots a favor d’ERC, Junts per Caldes i Gent d’Estrac i els vots en contra del PSC. A continuació, el novè punt de l’ordre del dia va ser la moció presentada per Gent d’Estrac sobre el servei públic d’aparcament al subsòl del Parc Joan Maragall. Albert Batlle de Gent d’Estrac va recordar que el mes de setembre de 2001 l’Ajuntament va atorgar una concessió administrativa de cinquanta anys a l’empresa Immobles Fènix. Batlle va exposar que, aproximadament des del 2011, l’empresa no havia abonat les seves obligacions tributàries amb el consistori i segons una certificació emesa per la secretaria de l’Ajuntament, l’any 2018, el deute ascendia a 32.908 euros. Per aquest motiu, Batlle va demanar la intervenció de l’equip de govern per a garantir el correcte funcionament de l’explotació i va proposar requerir a l’empresa Immobles Fènix perquè regularitzi la seva situació contractual i fiscal aportant la documentació administrativa i tècnica necessària i perquè aboni el deute pendent amb l’Ajuntament, així com iniciar els tràmits pertinents per a la immediata incoació d’un expedient informatiu pels presumptes incompliments contractuals detectats. En aquest sentit, l’alcalde Òscar Baró va explicar que l’empresa concessionària Immobles Fènix havia abonat recentment el seu deute pendent amb l’Ajuntament. Així mateix, Baró va afegir que s’arribaria al fons de la qüestió i s’aprofundiria en el compliment del contracte, anunciant que s’enviarà periòdicament la Policia Local perquè comprovi si hi ha situacions irregulars i que es valoraria amb els serveis jurídics la conveniència d’obrir un expedient informatiu segons els incompliments que es detectessin. Davant la resposta, Batlle va retirar la moció afegint que de moment ja li semblava bé com s’encarava l’assumpte.

El desè punt de l’ordre del dia va ser la votació de la urgència de la lectura d’un manifest de l’Associació de Municipis per la Independència en suport del President Carles Puigdemont a proposta de Junts per Caldes. La urgència va ser aprovada amb els vots a favor d’ERC, Junts per Caldes i Gent d’Estrac i els vots en contra del PSC. Tot seguit, l’onzè punt de l’ordre del dia va ser la lectura d’un manifest de l’Associació de Municipis per la Independència en suport del President Carles Puigdemont a proposta de Junts per Caldes.

PRECS I PREGUNTES

L’apartat de precs i preguntes va començar amb les qüestions de Junts per Caldes. Joaquim Arnó va sol·licitar informació sobre si totes les factures entrades per registre abans del dimecres 1 de setembre estaven incloses a la comptabilitat municipal i sobre quant de temps es trigava a incorporar les factures entrades per registre a la comptabilitat municipal. Arnó també va preguntar sobre les obres del carrer Torrenova 43 i sobre les preguntes verbals fetes en els darrers plens municipals que al seu entendre no havien estat respostes per part de l’equip de govern. Així mateix, Arnó va demanar requerir a Immobles Fènix l’aportació de la documentació acreditativa del llistat de places en lloguer o en pupil·latge i els noms de les persones titulars durant tota la concessió.

Per la seva part, Albert Batlle de Gent d’Estrac va preguntar sobre el servei públic d’aparcament al subsòl de les escales del fondo, sobre si les respostes que es donen per escrit als grups municipals havien de constatar en les actes de les sessions plenàries i sobre la nova concessió del balneari de la platja. Batlle també va sol·licitar informació sobre l’execució pendent de les millores urbanístiques de Can Soler de Baix i va demanar saber més sobre els plans de mobilitat del Maresme, sobre les darreres propostes relacionades amb el turisme del Maresme i sobre l’aprovació de l’avanç del pla urbanístic de la Generalitat de Catalunya i la suspensió de les llicències durant un any.

Després de donar resposta a les qüestions dels grups municipals, l’equip de govern va respondre les preguntes dels vilatans i les vilatanes que van preguntar per les places d’aparcament del carrer Major número 49, les escales que pugen al carrer Major, la velocitat a la qual es circula pel carrer Major, l’estat del triangle-enjardinat que hi ha a l’entrada del municipi des de la carretera de Sant Vicenç de Montalt a la zona de Torrevella i l’estat de l’asfaltat del carrer Torrevella número 33. Així mateix, la ciutadania va preguntar per la possibilitat de posar a disposició d’un petit grup de veïns i veïnes un espai tancat per fer esport i va demanar controlar la velocitat a la qual es circula pel carrer Lluís Companys. De la mateixa manera, el veïnat va preguntar pel fet de quedar-se fora d’un pla d’ocupació per no estar empadronada al municipi en qüestió, el mal funcionament del repetidor de telefonia mòbil de l’Illa, l’estat dels parterres del municipi, la previsió d’obertura del gimnàs i de la piscina i sobre si hi ha personal que desenvolupi funcions de vigilància i control quan es porten a terme activitats al pavelló poliesportiu. Amb tot, el cinquè Ple municipal ordinari de l’any va tenir una durada de quatre hores.

Escolta el ple:

Informació publicada l'1 d'octubre de 2021