Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Enguany, el consistori caldenc disposarà d'un total de 5.101.401 euros, un 3,3% més que el pressupost municipal per a l'any 2022, destinarà més diners a les àrees de Via Pública i Medi Ambient, Serveis Urbans, Govern Local, Salut, Ensenyament, Esports, Joventut, Urbanisme i Habitatge, Acció Social i Hisenda i rebaixarà l'endeutament dels comptes municipals

Ajuntament de Caldes d'EstracEl passat dimecres 28 de desembre, el Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’any 2023 amb els vots a favor d’ERC i PSC i els vots en contra de Junts per Caldes i Gent d’Estrac. Així doncs, per a l’exercici 2023, el consistori caldenc disposarà d’un total de 5.101.401 euros, un 3,3% més que el pressupost municipal per a l’any 2022. «Continuem amb una política econòmica seriosa amb la voluntat d’avançar en la millora de la salut econòmica dels comptes municipals, tot i el complicat context internacional i la manca de finançament del món local. Aquest 2023, preveiem disposar de menys ingressos i tenir més despeses, arran l’encariment dels subministraments i dels serveis a causa de l’increment de l’Índex de Preus de Consum», afirma l’alcalde Òscar Baró.

Pel que fa a les inversions, l’alcalde Òscar Baró va explicar que ascendien a 293.951,33 euros, dels quals 199.700 euros es finançarien amb un crèdit de la Diputació de Barcelona, 49.498,33 euros amb dues subvencions de la Diputació de Barcelona i 44.753 euros amb una subvenció dels fons europeus NextGeneration canalitzada per la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, les inversions per a l’exercici 2023 són 4.000 euros per a noves càmeres de videovigilància, 3.100 euros per a integració informàtica, 18.000 euros per a equipaments de parcs infantils, 72.963,85 euros per a millores dels accessos de l’Ajuntament, 6.000 euros per a remodelació d’equipaments municipals, 109.460 euros per a millores a la via pública, 4.000 euros per a contenidors, 2.000 euros per a mobiliari, 10.000 euros per a bandes reductores, 21.287,48 euros per a actuacions per a fer front a l’emergència climàtica, 21.780 euros per a la millora de la zona esportiva i 21.360 euros per a l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

Així mateix, pel que fa als ingressos previstos, el consistori caldenc preveu 2.358.700 euros per impostos directes, 130.000 euros per impostos indirectes, 1.049.850 euros per taxes i altres ingressos, 1.068.400 euros per a subvencions, 200.500 euros per ingressos patrimonials, 94.251 euros per transferències de capital i 199.700 euros per passiu financer. De la mateixa manera, pel que fa a les despeses previstes per capítols, el consistori caldenc preveu 2.128.254 per personal, 2.028.971 per despeses corrents, 14.500 euros per interessos, 229.725 euros per subvencions i transferències a entitats, 293.951 euros per inversions reals i 406.000 euros per despeses financeres. Així doncs, pel que fa a les despeses previstes per regidories, l’alcalde Òscar Baró va detallar que les àrees de Via Pública i Medi Ambient, Serveis Urbans, Govern Local, Hisenda, Urbanisme i Habitatge i Acció Social eren les que disposaven de més pressupost municipal, seguides de les àrees d'Ensenyament, Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i Termalisme, Cultura, Esports, Comunicació i Participació Ciutadana, Gent Gran, Joventut i Salut.

Pressupost Municipal 2023

Finalment, durant l’any 2023, el consistori caldenc preveu continuar amortitzant préstecs a llarg termini per tal de mantenir la salut econòmica dels comptes municipals. En concret, l’alcalde Òscar Baró va exposar que es rebaixaria l’endeutament, ja que es preveia dedicar 406.000 euros a l’amortització de préstecs concertats enfront de la contractació d’un nou crèdit financer de 199.700 euros sense interessos.

Informació publicada el 4 de gener de 2023