Ajuntament de Caldes d'Estrac
Notícies
La Generalitat ja ho ha acordat. La mesura afecta 202 municipis, Caldes inclòs. Més de 6 milions de persones.

La Comissió Interdepartamental de Sequera (CIS) ha acordat tornar a l’escenari d’excepcionalitat en l’àmbit Ter-Llobregat, arran de la recuperació de les reserves a causa de les pluges de les darreres setmanes. Actualment, el nivell en els embassaments se situa al 25,4%, amb 154 hm³, amb una tendència creixent arran de les pluges i el desgel. Cal recordar, que al mes de març era del 15%.

Segons els càlculs de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), atenent el nivell de reserves actuals i les previsions de consum, aquesta situació es podrà mantenir fins a finals de 2024, encara que a partir d’ara no torni a ploure, tot i que la previsió és que efectivament plogui més ara i a la tardor.

Mesures excepcionalitat

La situació d’excepcionalitat permetrà disposar d’una dotació d’aigua per habitant i dia de 230 litres (en la situació d’emergència era de 200 litres). Així mateix, i pel que fa al cas de Caldes, es mantenen les mesures d’estalvi següents:

-Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
-Prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora). S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que no suposi una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.
-Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
-Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
-Igualment, no es permet l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar, ni les que no tinguin sistemes de recirculació d’aigua. Les que sí en tinguin, ho han de fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
-Altres mesures són les de permetre la neteja de vehicles només en els establiments autoritzats i la prohibició de l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, entre altres.

L’Ajuntament anirà informant de qualsevol nova incidència que es  produeixi en relació amb aquesta qüestió.

Sequera

Publicació 14.05.2024