Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Els comptes de la corporació per a l'any vinent ascendeixen a 4.938.449 euros i posen el focus en importants projectes pel futur del municipi com l'arranjament de part de la xarxa d'aigua potable, les millores a l'Escola Sagrada Família i el sanejament del front marítim

AjuntamentEl passat dimarts 14 de desembre, el Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va aprovar el Pressupost Municipal per a l’any 2022 amb els vots a favor d’ERC i PSC i els vots en contra de Junts per Caldes i Gent d’Estrac. Durant la sessió plenària, Òscar Baró, alcalde i regidor d’Hisenda, va presentar els comptes de la corporació per a l’any vinent que sumen un total de 4.938.449 euros, un import una mica superior al d’aquest any 2021. «L’any 2022, posem el focus en tres projectes claus pel futur del municipi i el benestar dels caldencs i les caldenques. L’arranjament de part de la xarxa d’aigua potable, les millores a l’Escola Sagrada Família i el sanejament del front marítim seran les principals inversions del nou any», afirma Òscar Baró.

Així doncs, durant l’any 2022, l’equip de govern caldenc té previstes tres grans actuacions. La primera és l’arranjament de part de la xarxa d’aigua potable. En concret, es substituiran trams de canonada de fibrociment i es recondicionaran carrers. Així mateix, es realitzaran diverses millores a l’Escola Sagrada Família, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, com la instal·lació d’una caldera nova i la construcció d’uns vestidors al costat del gimnàs, i es sanejarà el front marítim, renovant les dutxes de les platges i reparant la tarima de fusta del Passeig dels Anglesos.

De la mateixa manera, l’equip de govern caldenc adequarà una zona d’esbarjo per a gossos, continuarà millorant la videovigilància i renovarà el mobiliari i els petits contenidors de les guinguetes. També, es proporcionaran nous subministraments per a garantir la seguretat ciutadana, s’arranjarà el pati de l’Escola Bressol Municipal i s’instal·laran noves bandes sonores per a incrementar la seguretat viària. Així mateix, l’equip de govern caldenc realitzarà millores a la Sala Cultural i a altres espais i equipaments municipals, així com adequarà els accessos al municipi i els equipaments infantils a les platges. Per últim, es renovarà l’ascensor de l’Ajuntament per a adaptar-lo a la normativa i millorar l’accessibilitat i s’instal·laran purificadors d’aire a les dependències municipals.

Pel que fa als ingressos, l’alcalde Òscar Baró va explicar que pràcticament un 50% seran impostos directes, prop d’un 20% seran taxes i altres ingressos i una mica més d’un altre 20% seran subvencions. Així mateix, l’any 2022, el passiu financer suposarà un 7,4% dels ingressos, fent referència als dos crèdits subvencionats que el consistori signarà amb la Diputació de Barcelona i que es destinaran íntegrament a fer inversions al municipi. Un dels crèdits serà per valor de 200.000 euros i no tindrà interessos i l’altre per valor de 155.000 euros i tindrà un interès molt baix.

En el capítol de les despeses, l'alcalde Òscar Baró va explicar que un 42% seran de personal, un 41% despeses corrents, un 4% subvencions, un 7,4% inversions i un 7,4% despeses financeres. Pel que fa a les despeses per àrees, les àrees amb major dotació econòmica seran la de Serveis Públics i Medi Ambient amb 1.178.746 euros, la de Serveis Urbans amb 1.109.888 euros, la de Govern Local amb 786.553 euros i la d’Hisenda amb 503.315 euros. Així mateix, cal destacar que l’àrea d’Urbanisme i Habitatge tindrà un pressupost de 385.670 euros, l’àrea d’Ensenyament de 257.298 euros, l’àrea d’Acció Social de 235.700 euros, l’àrea de Cultura de 155.146 euros i l’àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de 143.675 euros.

Pressupost Municipal 2021

Durant la sessió plenària, Albert Batlle de Gent d’Estrac va comentar que un pressupost és una declaració d’intencions que després durant l’any es va ajustant segons les necessitats de l’equip de govern. Batlle va afirmar que es tractava d’un pressupost molt semblant al d’aquest any 2021, però malgrat les similituds, aquest cop, el grup municipal de Gent d’Estrac no donaria suport als comptes de la corporació per diversos motius. Batlle va explicar que el principal era la pujada de l’Impost sobre Béns Immobles. En el passat Ple municipal extraordinari, Gent d’Estrac va votar en contra d’aquest fet i conseqüentment, el grup municipal votaria en contra del pressupost municipal per a l'any 2022 que conté aquesta mesura.

Per la seva part, Joaquim Arnó de Junts per Caldes va celebrar que l’any vinent s’utilitzessin els crèdits per a fer inversions al municipi. Tot i això, Arnó va comentar que el pressupost municipal reflectia l’actitud de l’equip de govern, poca activitat durant els darrers anys i molta activitat aquest 2022. En aquesta línia, Arnó va afegir que des del grup municipal es considerava que hi havia un seguit de despeses que no es recollien correctament als nous comptes com les despeses jurídiques, l’EPEL, el manteniment d’edificis municipals o els canons que es paguen a la Demarcació de Costes de l’Estat. Així mateix, Arnó va afirmar que hi havia partides d’ingressos sobredimensionades. Arnó també va lamentar la manca de mesures per a lluitar contra el canvi climàtic i promoure les energies renovables. Finalment, Arnó va anunciar que el seu grup municipal votaria en contra del pressupost municipal per a l'any 2022.

Informació publicada el 17 de desembre de 2021