Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Durant la sessió plenària, es va aprovar l'adjudicació dels mòduls 1-2 i 7-8 del Parc Joan Maragall, l'adjudicació del contracte de redacció del POUM i un conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament per una borsa de treball de policies locals

Ple Extraordinari 01/07El passat divendres 1 de juliol, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va celebrar el primer Ple municipal extraordinari urgent de l’any de forma telemàtica, que va ser retransmès en directe a través del canal de Youtube del consistori caldenc. Abans de començar amb l’ordre del dia, l’alcalde Òscar Baró va informar de la renúncia del regidor David Salvà. Baró va dedicar unes paraules d'agraïment a Salvà i va fer un breu repàs de la seva trajectòria al consistori caldenc. Tot seguit, el primer punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de la urgència de la ratificació del decret de l’alcaldia sobre la licitació de les concessions dels mòduls 1-2, 7-8 i 9 del Parc Joan Maragall. L’alcalde Òscar Baró va explicar que el decret donava trasllat d’un informe jurídic que es va encarregar a un professional extern sobre una instància de Gent d’Estrac on es plantejava la impossibilitat que un licitador presentés oferta a més d’un lot del Parc Joan Maragall. Baró va comentar que l’informe jurídic va concloure que un licitador podia presentar més d’una proposta a la licitació. La urgència va ser aprovada amb els vots a favor d’ERC i PSC i els vots en contra de Junts per Caldes i Gent d’Estrac.

La sessió plenària va continuar amb el segon punt de l’ordre del dia que va ser la ratificació del decret de l’alcaldia sobre la licitació de les concessions dels mòduls 1-2, 7-8 i 9 del Parc Joan Maragall. L’alcalde Òscar Baró va recordar que el decret donava trasllat d’un informe jurídic d’un professional extern on es desestimava la sol·licitud del grup municipal Gent d’Estrac d’impossibilitar la presentació d’ofertes d’un mateix licitador a més d’un lot del Parc Joan Maragall. Albert Batlle de Gent d’Estrac va plantejar dubtes al voltant del procés de la licitació dels mòduls i va puntualitzar que l’escrit que va presentar Gent d’Estrac no era una al·legació, sinó que es tractava d’un text fruit d’assistir a la mesa de contractació sense veu ni vot on va sortir el tema de la presentació d’ofertes per part d’un mateix licitador. Batlle va explicar que en tot moment la voluntat del seu grup municipal era que el procediment anés endavant com més aviat millor i sense errors que el poguessin invalidar en un futur. Batlle va comentar que la qüestió es trobava en el terreny de la interpretació, que l’informe jurídic contenia alguns punts que des del seu punt de vista no s’ajustaven a la realitat i que trobava a faltar un informe complementari del personal municipal que donés validesa a l’informe jurídic del professional extern. Joaquim Arnó de Junts per Caldes va preguntar d’acord amb quines competències plenàries es portava a ratificar el decret al Ple. Miquel González de PSC va respondre que el Ple era el màxim òrgan de representació de l’Ajuntament i que es portava el decret d’alcaldia amb l’informe jurídic arran la presentació per part d’un grup municipal d’un escrit sobre un procés de contractació pública on el Ple era l’òrgan de contractació. González va puntualitzar que l’informe jurídic el signava un advocat, va afegir que considerava de molt baix nivell polític insinuar que el professional era part per cobrar per una feina i va lamentar el desprestigi dels professionals i de la resolució per part de Gent d’Estrac i l’entrada d’instàncies per a aturar processos jurídics. González també va recordar que recentment s’havia canviat la secretaria de l’Ajuntament, fet que havia condicionat els tempos de la licitació. Òscar Baró d’ERC va lamentar l’ús de diverses expressions per part de Gent d’Estrac i va remarcar que en tot moment s’havia seguit el procediment dictat per la corporació. Baró també va explicar que el procediment havia quedat unes setmanes congelat a l’espera de l’informe jurídic que donés resposta a l’escrit de Gent d’Estrac i va puntualitzar que no era un retret a Gent d’Estrac, ja que si algú identificava una cosa que no li semblava correcte, era millor parar i analitzar-ho. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC i PSC i els vots en contra de Junts per Caldes i Gent d’Estrac.

El tercer punt de l’ordre del dia va ser l’adjudicació dels mòduls 1-2 i 7-8 del Parc Joan Maragall. L’alcalde Òscar Baró va detallar la proposta d’adjudicació de la mesa de contractació a l’òrgan de contractació: el mòdul 1-2 a James Sydney i el mòdul 7-8 a Xenulua i va afegir que s’estava a l’espera de documentació per a fer una proposta d’adjudicació del mòdul 9, després que el primer classificat renunciés i, per tant, poder proposar al segon classificat, Salvador Arellano. Albert Batlle de Gent d’Estrac va afirmar que donaven per bo el procediment que s’estava seguint, tot i les disconformitats expressades en l’anterior punt, per tal de poder obrir els mòduls com més aviat millor. Joaquim Arnó de Junts per Caldes va preguntar sobre la previsió d’obertura dels mòduls. Miquel González de PSC va respondre que aniria en funció del que tècnicament i legalment fos capaç d’assumir el consistori i els professionals del sector i va recordar que no era un contracte per aquest estiu, sinó que era d’un temps molt més ampli. Arnó es va mostrar preocupat per la prestació del servei a la ciutadania i va afegir que des del seu grup municipal s’hauria iniciat la licitació a la tardor, s’haurien allargat les concessions dels actuals concessionaris per necessitats del servei i s’hauria resolt el procediment un cop passat l’estiu. Òscar Baró d’ERC va explicar que els actuals contractes eren improrrogables segons van informar els serveis jurídics del consistori i que la situació de saturació de l’Ajuntament havia marcat els tempos del procediment, tot i que evidentment l’equip de govern també hagués volgut resoldre el procediment molt més ràpid. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC i PSC, l’abstenció de Gent d’Estrac i els vots en contra de Junts per Caldes. A continuació, el quart punt de l’ordre del dia va ser l’adjudicació del contracte de redacció del POUM. El regidor d’Urbanisme, Miquel González, va explicar que els treballs començarien durant el mes de setembre amb l’empresa CCRS, un despatx d’arquitectes i professors del departament d’urbanisme i d’arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya que havia rebut diversos premis, un d’ells en construcció sostenible. González va anunciar que, un cop formalitzada la signatura del contracte, s’organitzaria una reunió amb l’equip de govern i amb l’oposició per a començar a treballar en el projecte. Albert Batlle de Gent d’Estrac va preguntar per dos informes de l’anterior secretària que mostraven algunes objeccions a la mesa de contractació. La secretària Sandra Herce va afirmar que l’actual jurista els havia revisat i havia emès un document per a donar-hi resposta i desestimar les objeccions. Elisabeth Segura de Junts per Caldes va voler visualitzar les esmenes a les objeccions de l’anterior secretària. La secretària Sandra Herce va indicar on es trobaven dins de la documentació de la sessió plenària. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC, PSC i Gent d’Estrac i les abstencions de Junts per Caldes.

El cinquè punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per una borsa de treball de policies locals. L’alcalde Òscar Baró va explicar que recentment s’havia finalitzat un procediment per a incorporar tres agents funcionaris de carrera a la Policia Local de Caldes d’Estrac i s’havia generat una borsa d’interinatge per a incorporar-ne més agents segons les necessitats del servei (baixes, substitucions, etc.), però, amb la previsió que aquesta borsa en uns mesos podria estar exhaurida, es proposava la signatura d’aquest conveni. El regidor de Governació, Joan Baró, va comentar que es tractava d’una delegació de competències entre l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i el Consell Comarcal del Maresme per a poder disposar d’aquesta borsa de treball de policies locals. Joaquim Arnó de Junts per Caldes va afegir que era una prova pilot a Catalunya per a evitar les costoses convocatòries per a aconseguir policies locals per part dels municipis. Joan Baró de PSC va destacar que l’adhesió era vital i va exemplificar-ho explicant la situació del darrer procés de selecció que després de mesos de molta feina havia finalitzat amb una borsa de treball molt petita que es preveia que aviat podria estar exhaurida. El punt va ser aprovat per unanimitat. Finalment, el sisè punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants. L’alcalde Òscar Baró va detallar que a 1 de gener de 2022 a Caldes d’Estrac hi havia 3.148 habitants, 1.521 homes i 1.627 dones. El punt va ser aprovat per unanimitat.

Escolta el ple:

Informació publicada el 8 de juliol de 2022