Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Tots els grups municipals ratifiquen la iniciativa del govern de reversió del servei, que passarà a ser de gestió directa per part de l'Ajuntament

En una segona sessió plenària urgent, convocada a l'efecte, del dijous 31 d'agost, tots els grups municipals van ratificar la iniciativa del Govern de reversió del servei de l'Escola Bressol que de cara el curs que just ara comença, serà de gestió directa per part de l'Ajuntament.

Després que ja s'aprovés inicialment fa uns dies, el Ple va conèixer totes les operacions que s'han hagut de formalitzar ràpidament i en pocs dies, per poder iniciar l'activitat a primers de setembre. Des de la gestió de personal, fins a les assegurances i alarmes, passant pels serveis essencials i menjador dels infants, i també, l'adequació de les instal·lacions (nou terra a les aules, pintats, millora accessos, neteja, etc.).

Tot s'ha ordenat en temps rècord després que la licitació que ho havia de regular, que es va convocar a finals d'abril passat, quedés deserta per manca d'ofertes i s'impugnés externament, per possibles irregularitats en la tramitació.

Després del Ple, ja ha tingut lloc una primera reunió presencial de pares i mares amb el professorat i el regidor responsable, Jordi López, que anirà seguida de les primeres sessions d'adaptació pels infants – dues hores diàries – i l'inici efectiu de l'activitat a partir del 12 de setembre.

Informació publicada el 5 de setembre de 2023