Ajuntament de
Caldes d'Estrac

Des de ja fa unes quantes setmanes, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha centralitzat la gestió dels ciutadans afectats per la mala comercialització de participacions preferents i obligacions subordinades protagonitzada per el personal adscrit a diverses entitats financeres, bàsicament l’antiga Caixa Laietana de Mataró, ara Bankia.

L’alcalde, Joaquim Arnó, ja ha mantingut diverses reunions amb els veïns afectats -que superen la vuitantena- i ha posat a la seva disposició el servei d’assessorament jurídic i de línies d’actuació a emprendre sobre el possible inici de les corresponents accions judicials en aquests casos per part del bufet BBS Advocats, especialitzat en mala praxis bancària, i que compta amb l’experiència i coneixements suficients en l’àmbit bancari i financer.

Resulta impossible relatar la diversitat de casos i situacions detectades, però el que sí s’ha posat de relleu en les reunions mantingudes fins ara és que en la majoria dels casos, s’han estat comercialitzant aquests tipus de productes a persones sense coneixements financers, que s’han vist sorpresos en la seva bona fe i en la confiança que havien dipositat en l’entitat financera de la que eren clients.
Ja s’ha establert que les possibles reclamacions s’hauran de fer a títol individual i a càrrec de l’interessat. En aquest sentit, l’Ajuntament de Caldes ha gestionat que, en cas d’interessar, el bufet d’advocats apliqui les millors condicions possibles, si bé aquest extrem sempre queda sotmès a l’acord entre les parts.

Informació publicada el 4 d'abril de 2013