Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Inici > Governació > Junta de Govern Local
Mandat 2019-2023

Que en la sessió plenŕria celebrada el 18 / de febrer / 2021 es determinŕ la nova composició de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac:

President:

- Ňscar Baró Clariana

Vocals:

- Joan Baró Viaplana

- Laura Aloy López

- David Salvŕ Comas

Els regidors Alfred Freixas Ricart, Gonzalo Bonnin Fernández i Miquel González Monforte tindran la condició d'observadors i podran assistir a totes les sessions de la Junta de Govern Local, sempre amb expressa invitació de l’alcalde, amb veu perň sense vot. La Junta de Govern Local té com a competčncia bŕsica donar assistčncia i assessorament a l'alcaldia en l'exercici de les seves atribucions.