Ajuntament de
Caldes d'Estrac
El Dia Internacional contra l'LGBTI-fòbia té per objectiu conscienciar sobre les violències i discriminacions que pateixen les persones del col·lectiu LGBTI+

El Dia Internacional contra l'LGBTI-fòbia té per objectiu conscienciar sobre les violències i discriminacions que pateixen les persones del col·lectiu LGBTI+. El 2014 es va aprovar a Catalunya la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

L’Àrea de Dona i Polítiques d’Igualtat i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, treballa per conscienciar a la ciutadania per respectar i acceptar la diversitat d’opcions per viure la pròpia identitat i sexualitat. Cal donar resposta a tota situació de discriminació, d'injustícia i de violència envers les persones per llur identitat de gènere o llurs orientacions sexuals i afectives.

Al Maresme, comptem amb un SAI que té la finalitat d’informar, acompanyar i sensibilitzar a persones i entitats sobre l’orientació sexual, l’expressió i la identitat de gènere i per prevenir la LGTBI-fòbia. Ofereix:

   • Informació i Assessorament legal a les persones que pateixen o hagin patit algun tipus de discriminació.
   • Informació i Assessorament psicològic sobre la diversitat sexual a persones i familiars que ho precisen.
   • Accions de Prevenció i Sensibilització.
   • Tramitació de les demandes administratives per LGTBI.
   
CONTACTE SAI MARESME:
Telf: 93 741 16 22         e-mail: sai.lgbti@ccmaresme.cat
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 15h
Més informació a: https://www.ccmaresme.cat/igualtat/atencio-integral-lgtbi-sai/


Denúncia de situacions d’LGTBI-fòbia:
El departament d’igualtat i feminismes de la Generalitat de Catalunya té a disposició de la ciutadania un servei de denúncia de situacions LGTBI-fòbiques per aquelles persones que han patit alguna agressió on assessoren, acompanyen i actuen.
Si has patit alguna situació LGTBIfòbica, pots comunicar-ho a través del seu formulari online o a través del SAI més proper al teu municipi.

Informació publicada el 17 de maig de 2023