Ajuntament de
Caldes d'Estrac
A partir del pr˛xim dijous 31 de desembre comenšarÓ a comptar el termini d'un mes perquŔ els ve´ns i ve´nes presentin les consultes, suggeriments o esmenes que considerin oportunes

EscutEl Ple de l’Ajuntament de Caldes d'Estrac, en sessió extraordinària de data 14 de desembre de 2020, va aprovar l’Avanç de planejament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Caldes d’Estrac i el Document Inicial Estratègic, redactats per ESTUDI GRV ARQUITECTES, SLP.

Així mateix, el Ple acordà sotmetre l’Avanç de POUM i el Document Inicial Estratègic a informació pública per un termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de l’última publicació oficial de l’anunci, a l’efecte que les persones interessades puguin examinar-lo, formular les consultes que estimin oportunes i presentar quantes aportacions, suggeriments o reclamacions considerin adients.

La documentació relativa a l’Avanç de POUM i el Document Inicial Estratègic, està a disposició de la població en el següent enllaç.

Per a més informació, es pot llegir la crònica del passat Ple municipal extraordinari aquí.

Anunci sobre la publicació de la documentació relativa a l'Avanç de POUM i el Document Inicial Estratègic

Anunci sobre la publicació de la documentació relativa a l'Avanç de POUM i el Document Inicial Estratègic

Fitxer: 20201218_Publicacio_Anunci_ANUNCI.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 144.37 kB

Informaciˇ publicada el 18 de desembre de 2020