Pancarta 08
Pancarta 02
Pancarta 07
Pancarta 01
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
Inici > Urbanisme i Habitatge > AVANă DE POUM
AVANă DE POUM

El Ple de l’Ajuntament de Caldes d'Estrac, en sessiˇ extraordinÓria de data 14 de desembre de 2020, va aprovar l’Avanš de planejament del Pla d’Ordenaciˇ UrbanÝstica Municipal (POUM) de Caldes d’Estrac i el Document Inicial EstratŔgic, redactats per ESTUDI GRV ARQUITECTES, SLP.

AixÝ mateix, el Ple acordÓ sotmetre l’Avanš de POUM i el Document Inicial EstratŔgic a informaciˇ p˙blica per un termini d’un mes, a comptar des de l’endemÓ de l’˙ltima publicaciˇ oficial de l’anunci, a l’efecte que les persones interessades puguin examinar-lo, formular les consultes que estimin oportunes i presentar quantes aportacions, suggeriments o reclamacions considerin adients.

El passat dijous 31 de desembre va comenšar a comptar el termini d'un mes perquŔ els ve´ns i ve´nes presentin les consultes, suggeriments o esmenes que considerin oportunes.

Tot seguit, es pot consultar la documentaciˇ relativa a l’Avanš de POUM i el Document Inicial EstratŔgic:

20201218_20200918_Avanš de POUM Caldetes_conjunt de plÓnols

Avanš de POUM Caldes d'Estrac Conjunt de PlÓnols

Fitxer: 20201218_20200918_Avanc_de_POUM_Caldetes_conjunt_de_planols.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 37
Mida: 53,69 MB

20201218_Annex_1_Inundabilitat.pdf

Annex 1. Inundabilitat

Fitxer: 20201218_Annex_1_Inundabilitat.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 12
Mida: 61,79 MB

20201218_Annex_2_DIE_Ajuntament_de_Caldes_d_Estrac___Diligenciat.pdf

Annex 2. DIE Ajuntament de Caldes d'Estrac

Fitxer: 20201218_Annex_2_DIE_Ajuntament_de_Caldes_d_Estrac___Diligenciat.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 82
Mida: 13,7 MB

20201218_Annex_2_DIE_Caldes_PlA_nols.pdf

Annex 2. DIE Caldes d'Estrac PlÓnols

Fitxer: 20201218_Annex_2_DIE_Caldes_PlA_nols.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 10
Mida: 6,48 MB

20201218_Annex_3_Mem_social.pdf

Annex 3. Mem˛ria Social

Fitxer: 20201218_Annex_3_Mem_social.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 41
Mida: 1,97 MB

20201218_Annex_4_Riscos_geologics.pdf

Annex 4. Riscos Geol˛gics

Fitxer: 20201218_Annex_4_Riscos_geologics.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 40
Mida: 5,31 MB

20201218_I01_emmarcament_territorial.pdf

Emmarcament territorial

Fitxer: 20201218_I01_emmarcament_territorial.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 607,4 kB

20201218_I02_topografic_clinomA_tric.pdf

TopogrÓfic clinomŔtric

Fitxer: 20201218_I02_topografic_clinomA_tric.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 875,99 kB

20201218_I03.01_PTMB_espais_oberts.pdf

PTMB_espais oberts

Fitxer: 20201218_I03.01_PTMB_espais_oberts.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 907,78 kB

20201218_I03.02_PTMB_sistema_urba.pdf

PTMB_sistema urbÓ

Fitxer: 20201218_I03.02_PTMB_sistema_urba.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 481,72 kB

20201218_I03.03_Propostes_PTMB__infraestructures_ferroviA_ries.pdf

PTMB_infraestructures ferroviÓries

Fitxer: 20201218_I03.03_Propostes_PTMB__infraestructures_ferroviA_ries.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 1012,02 kB

PTMB_infraestructures viÓries

PTMB_infraestructures viÓries

Fitxer: 20201218_I03.04_Propostes_PTMB_infraestructures_viaries.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 1012,46 kB

20201218_I04_xarxa_viaria_municipal.pdf

Xarxa viÓria municipal

Fitxer: 20201218_I04_xarxa_viaria_municipal.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 582,46 kB

20201218_I05.01_classificaciA__del_sA_l_1984.pdf

Classificaciˇ del s˛l 1984

Fitxer: 20201218_I05.01_classificaciA__del_sA_l_1984.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 1,58 MB

20201218_I05.02_classificaciA__del_sA_l_2019.pdf

Classificaciˇ del s˛l 2019

Fitxer: 20201218_I05.02_classificaciA__del_sA_l_2019.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 1,55 MB

20201218_I06_qualificacions_i_gestio_vigent.pdf

Qualificacions i gestiˇ vigent.

Fitxer: 20201218_I06_qualificacions_i_gestio_vigent.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 17,05 MB

20201218_I07.01_creixement_histA_ric_anys_30.pdf

Creixement hist˛ric anys 30

Fitxer: 20201218_I07.01_creixement_histA_ric_anys_30.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 599,75 kB

20201218_I07.02_creixement_histA_ric_any_1984_i_2019.pdf

Creixement hist˛ric anys 1984 i 2019

Fitxer: 20201218_I07.02_creixement_histA_ric_any_1984_i_2019.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 1,44 MB

20201218_I08_estructura_territorial.pdf

Estructura territorial

Fitxer: 20201218_I08_estructura_territorial.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 426,55 kB

20201218_I09_Planejament_urbanA_stic_vigent._Estat_execuciA_.pdf

Planejament urbanÝstic vigent. Estat execuciˇ

Fitxer: 20201218_I09_Planejament_urbanA_stic_vigent._Estat_execuciA_.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 1,65 MB

20201218_I10.01_sanejament.pdf

Sanejament

Fitxer: 20201218_I10.01_sanejament.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 2,03 MB

20201218_I10.02_enllumenat.pdf

Enllumenat

Fitxer: 20201218_I10.02_enllumenat.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 1,52 MB

20201218_I10.03_reg_parcs_i_jardins.pdf

Reg parcs i jardins

Fitxer: 20201218_I10.03_reg_parcs_i_jardins.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 1,46 MB

20201218_I10.04_telefonia.pdf

Telefonia

Fitxer: 20201218_I10.04_telefonia.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 1,29 MB

20201218_I10.05_hidrants.pdf

Hidrants

Fitxer: 20201218_I10.05_hidrants.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 3,72 MB

20201218_I11.01_inventari_de_bA_ns_patrimonials.pdf

Inventari de bÚns patrimonials 1

Fitxer: 20201218_I11.01_inventari_de_bA_ns_patrimonials.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 1,33 MB

20201218_I11.02_inventari_de_bA_ns_patrimonials.pdf

Inventari de bÚns patrimonials 2

Fitxer: 20201218_I11.02_inventari_de_bA_ns_patrimonials.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 1,24 MB

20201218_P01_encaix_territorial_propostes.pdf

Encaix territorial Propostes

Fitxer: 20201218_P01_encaix_territorial_propostes.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 1022,53 kB

20201218_P02_encaix_espais_oberts_propostes.pdf

Encaix espais oberts Propostes

Fitxer: 20201218_P02_encaix_espais_oberts_propostes.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 956,66 kB

20201218_P03_diagnosi_urbanA_stica___A_mbits_d_actuaciA_.pdf

Diagnosi urbanÝstica Ómbits d'actuaciˇ

Fitxer: 20201218_P03_diagnosi_urbanA_stica___A_mbits_d_actuaciA_.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 1,01 MB

20201218_P04.01_proposta_d_estructura_urbana_alternativa_0.pdf

Proposta d'estructura urbana alternativa

Fitxer: 20201218_P04.01_proposta_d_estructura_urbana_alternativa_0.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 483,01 kB

20201218_P04.02_proposta_d_estructura_urbana_alternativa_1.pdf

Proposta d'estructura urbana alternativa 1

Fitxer: 20201218_P04.02_proposta_d_estructura_urbana_alternativa_1.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 494,4 kB

20201218_P05_grv_ClassificaciA__del_sA_l_proposta_alternativa1.pdf

Classificaciˇ del s˛l proposta alternativa 1

Fitxer: 20201218_P05_grv_ClassificaciA__del_sA_l_proposta_alternativa1.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 1,58 MB

20201218_P06.01_sistema_d_espais_lliures__planejament_vigent.pdf

Sistema d'espais lliures planejament vigent

Fitxer: 20201218_P06.01_sistema_d_espais_lliures__planejament_vigent.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 258,25 kB

20201218_P06.02_sistema_d_espais_lliuress_proposta.pdf

Sistema d'espais lliures proposta

Fitxer: 20201218_P06.02_sistema_d_espais_lliuress_proposta.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 355,19 kB

20201218_P07.01_sistema_d_equipaments_planejament_vigent.pdf

Sistema d'equipaments planejament vigent

Fitxer: 20201218_P07.01_sistema_d_equipaments_planejament_vigent.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 114,59 kB

20201218_P07.02_sistemes_d_equipaments_proposta.pdf

Sistema d'equipaments proposta

Fitxer: 20201218_P07.02_sistemes_d_equipaments_proposta.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 451,63 kB

20201218_P08.01_estructura_general_del_municipi_proposta.pdf

Estructura general del municipi proposta

Fitxer: 20201218_P08.01_estructura_general_del_municipi_proposta.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 167,29 kB

20201218_P08.02_proposta_resum_de_l_avanA_.pdf

Proposta resum de l'avanš

Fitxer: 20201218_P08.02_proposta_resum_de_l_avanA_.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 442,12 kB

20201218_P09.01_espais_a_protegir_bA_ns_patrimonials.pdf

Espais a protegir bÚns patrimonials 1

Fitxer: 20201218_P09.01_espais_a_protegir_bA_ns_patrimonials.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 1,31 MB

20201218_P09.02_espais_a_protegir_bA_ns_patrimonials.pdf

Espais a protegir bÚns patrimonials 2

Fitxer: 20201218_P09.02_espais_a_protegir_bA_ns_patrimonials.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 1,21 MB

20201218_P10_estudis_centre_urbA__can_muntanyA_.pdf

Estudis centre urbÓ Can MuntanyÓ

Fitxer: 20201218_P10_estudis_centre_urbA__can_muntanyA_.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 841,45 kB

20201218_P11_estudis_centre_urbA__can_vidal.pdf

Estudis centre urbÓ Can Vidal

Fitxer: 20201218_P11_estudis_centre_urbA__can_vidal.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 1
Mida: 1,42 MB

20201218_PublicaciA__AvanA__POUM_Caldes_d_Estrac_MemA_ria___Diligenciat.pdf

Avanš POUM Caldes d'Estrac Mem˛ria

Fitxer: 20201218_PublicaciA__AvanA__POUM_Caldes_d_Estrac_MemA_ria___Diligenciat.pdf

Format: Acrobat-PDF
PÓgines: 176
Mida: 26,08 MB

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaša de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05