Pancarta 01
Pancarta 07
Pancarta 08
Pancarta 02
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
Inici > Urbanisme > AVANÇ DE POUM
AVANÇ DE POUM

El Ple de l’Ajuntament de Caldes d'Estrac, en sessió extraordinària de data 14 de desembre de 2020, va aprovar l’Avanç de planejament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Caldes d’Estrac i el Document Inicial Estratègic, redactats per ESTUDI GRV ARQUITECTES, SLP.

Així mateix, el Ple acordà sotmetre l’Avanç de POUM i el Document Inicial Estratègic a informació pública per un termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de l’última publicació oficial de l’anunci, a l’efecte que les persones interessades puguin examinar-lo, formular les consultes que estimin oportunes i presentar quantes aportacions, suggeriments o reclamacions considerin adients.

El passat dijous 31 de desembre va començar a comptar el termini d'un mes perquè els veïns i veïnes presentin les consultes, suggeriments o esmenes que considerin oportunes.

Tot seguit, es pot consultar la documentació relativa a l’Avanç de POUM i el Document Inicial Estratègic:

20201218_20200918_Avanç de POUM Caldetes_conjunt de plànols

Avanç de POUM Caldes d'Estrac Conjunt de Plànols

Fitxer: 20201218_20200918_Avanc_de_POUM_Caldetes_conjunt_de_planols.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 37
Mida: 53.69 MB

20201218_Annex_1_Inundabilitat.pdf

Annex 1. Inundabilitat

Fitxer: 20201218_Annex_1_Inundabilitat.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 12
Mida: 61.79 MB

20201218_Annex_2_DIE_Ajuntament_de_Caldes_d_Estrac___Diligenciat.pdf

Annex 2. DIE Ajuntament de Caldes d'Estrac

Fitxer: 20201218_Annex_2_DIE_Ajuntament_de_Caldes_d_Estrac___Diligenciat.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 82
Mida: 13.7 MB

20201218_Annex_2_DIE_Caldes_PlA_nols.pdf

Annex 2. DIE Caldes d'Estrac Plànols

Fitxer: 20201218_Annex_2_DIE_Caldes_PlA_nols.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 6.48 MB

20201218_Annex_3_Mem_social.pdf

Annex 3. Memòria Social

Fitxer: 20201218_Annex_3_Mem_social.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 41
Mida: 1.97 MB

20201218_Annex_4_Riscos_geologics.pdf

Annex 4. Riscos Geològics

Fitxer: 20201218_Annex_4_Riscos_geologics.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 40
Mida: 5.31 MB

20201218_I01_emmarcament_territorial.pdf

Emmarcament territorial

Fitxer: 20201218_I01_emmarcament_territorial.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 607.4 kB

20201218_I02_topografic_clinomA_tric.pdf

Topogràfic clinomètric

Fitxer: 20201218_I02_topografic_clinomA_tric.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 875.99 kB

20201218_I03.01_PTMB_espais_oberts.pdf

PTMB_espais oberts

Fitxer: 20201218_I03.01_PTMB_espais_oberts.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 907.78 kB

20201218_I03.02_PTMB_sistema_urba.pdf

PTMB_sistema urbà

Fitxer: 20201218_I03.02_PTMB_sistema_urba.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 481.72 kB

20201218_I03.03_Propostes_PTMB__infraestructures_ferroviA_ries.pdf

PTMB_infraestructures ferroviàries

Fitxer: 20201218_I03.03_Propostes_PTMB__infraestructures_ferroviA_ries.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 1012.02 kB

PTMB_infraestructures viàries

PTMB_infraestructures viàries

Fitxer: 20201218_I03.04_Propostes_PTMB_infraestructures_viaries.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 1012.46 kB

20201218_I04_xarxa_viaria_municipal.pdf

Xarxa viària municipal

Fitxer: 20201218_I04_xarxa_viaria_municipal.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 582.46 kB

20201218_I05.01_classificaciA__del_sA_l_1984.pdf

Classificació del sòl 1984

Fitxer: 20201218_I05.01_classificaciA__del_sA_l_1984.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 1.58 MB

20201218_I05.02_classificaciA__del_sA_l_2019.pdf

Classificació del sòl 2019

Fitxer: 20201218_I05.02_classificaciA__del_sA_l_2019.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 1.55 MB

20201218_I06_qualificacions_i_gestio_vigent.pdf

Qualificacions i gestió vigent.

Fitxer: 20201218_I06_qualificacions_i_gestio_vigent.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 17.05 MB

20201218_I07.01_creixement_histA_ric_anys_30.pdf

Creixement històric anys 30

Fitxer: 20201218_I07.01_creixement_histA_ric_anys_30.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 599.75 kB

20201218_I07.02_creixement_histA_ric_any_1984_i_2019.pdf

Creixement històric anys 1984 i 2019

Fitxer: 20201218_I07.02_creixement_histA_ric_any_1984_i_2019.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 1.44 MB

20201218_I08_estructura_territorial.pdf

Estructura territorial

Fitxer: 20201218_I08_estructura_territorial.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 426.55 kB

20201218_I09_Planejament_urbanA_stic_vigent._Estat_execuciA_.pdf

Planejament urbanístic vigent. Estat execució

Fitxer: 20201218_I09_Planejament_urbanA_stic_vigent._Estat_execuciA_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 1.65 MB

20201218_I10.01_sanejament.pdf

Sanejament

Fitxer: 20201218_I10.01_sanejament.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 2.03 MB

20201218_I10.02_enllumenat.pdf

Enllumenat

Fitxer: 20201218_I10.02_enllumenat.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 1.52 MB

20201218_I10.03_reg_parcs_i_jardins.pdf

Reg parcs i jardins

Fitxer: 20201218_I10.03_reg_parcs_i_jardins.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 1.46 MB

20201218_I10.04_telefonia.pdf

Telefonia

Fitxer: 20201218_I10.04_telefonia.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 1.29 MB

20201218_I10.05_hidrants.pdf

Hidrants

Fitxer: 20201218_I10.05_hidrants.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 3.72 MB

20201218_I11.01_inventari_de_bA_ns_patrimonials.pdf

Inventari de béns patrimonials 1

Fitxer: 20201218_I11.01_inventari_de_bA_ns_patrimonials.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 1.33 MB

20201218_I11.02_inventari_de_bA_ns_patrimonials.pdf

Inventari de béns patrimonials 2

Fitxer: 20201218_I11.02_inventari_de_bA_ns_patrimonials.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 1.24 MB

20201218_P01_encaix_territorial_propostes.pdf

Encaix territorial Propostes

Fitxer: 20201218_P01_encaix_territorial_propostes.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 1022.53 kB

20201218_P02_encaix_espais_oberts_propostes.pdf

Encaix espais oberts Propostes

Fitxer: 20201218_P02_encaix_espais_oberts_propostes.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 956.66 kB

20201218_P03_diagnosi_urbanA_stica___A_mbits_d_actuaciA_.pdf

Diagnosi urbanística àmbits d'actuació

Fitxer: 20201218_P03_diagnosi_urbanA_stica___A_mbits_d_actuaciA_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 1.01 MB

20201218_P04.01_proposta_d_estructura_urbana_alternativa_0.pdf

Proposta d'estructura urbana alternativa

Fitxer: 20201218_P04.01_proposta_d_estructura_urbana_alternativa_0.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 483.01 kB

20201218_P04.02_proposta_d_estructura_urbana_alternativa_1.pdf

Proposta d'estructura urbana alternativa 1

Fitxer: 20201218_P04.02_proposta_d_estructura_urbana_alternativa_1.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 494.4 kB

20201218_P05_grv_ClassificaciA__del_sA_l_proposta_alternativa1.pdf

Classificació del sòl proposta alternativa 1

Fitxer: 20201218_P05_grv_ClassificaciA__del_sA_l_proposta_alternativa1.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 1.58 MB

20201218_P06.01_sistema_d_espais_lliures__planejament_vigent.pdf

Sistema d'espais lliures planejament vigent

Fitxer: 20201218_P06.01_sistema_d_espais_lliures__planejament_vigent.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 258.25 kB

20201218_P06.02_sistema_d_espais_lliuress_proposta.pdf

Sistema d'espais lliures proposta

Fitxer: 20201218_P06.02_sistema_d_espais_lliuress_proposta.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 355.19 kB

20201218_P07.01_sistema_d_equipaments_planejament_vigent.pdf

Sistema d'equipaments planejament vigent

Fitxer: 20201218_P07.01_sistema_d_equipaments_planejament_vigent.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 114.59 kB

20201218_P07.02_sistemes_d_equipaments_proposta.pdf

Sistema d'equipaments proposta

Fitxer: 20201218_P07.02_sistemes_d_equipaments_proposta.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 451.63 kB

20201218_P08.01_estructura_general_del_municipi_proposta.pdf

Estructura general del municipi proposta

Fitxer: 20201218_P08.01_estructura_general_del_municipi_proposta.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 167.29 kB

20201218_P08.02_proposta_resum_de_l_avanA_.pdf

Proposta resum de l'avanç

Fitxer: 20201218_P08.02_proposta_resum_de_l_avanA_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 442.12 kB

20201218_P09.01_espais_a_protegir_bA_ns_patrimonials.pdf

Espais a protegir béns patrimonials 1

Fitxer: 20201218_P09.01_espais_a_protegir_bA_ns_patrimonials.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 1.31 MB

20201218_P09.02_espais_a_protegir_bA_ns_patrimonials.pdf

Espais a protegir béns patrimonials 2

Fitxer: 20201218_P09.02_espais_a_protegir_bA_ns_patrimonials.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 1.21 MB

20201218_P10_estudis_centre_urbA__can_muntanyA_.pdf

Estudis centre urbà Can Muntanyà

Fitxer: 20201218_P10_estudis_centre_urbA__can_muntanyA_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 841.45 kB

20201218_P11_estudis_centre_urbA__can_vidal.pdf

Estudis centre urbà Can Vidal

Fitxer: 20201218_P11_estudis_centre_urbA__can_vidal.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 1.42 MB

20201218_PublicaciA__AvanA__POUM_Caldes_d_Estrac_MemA_ria___Diligenciat.pdf

Avanç POUM Caldes d'Estrac Memòria

Fitxer: 20201218_PublicaciA__AvanA__POUM_Caldes_d_Estrac_MemA_ria___Diligenciat.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 176
Mida: 26.08 MB

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05