Pancarta 07
Pancarta 01
Pancarta 02
Pancarta 08
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTíCIES
L'Ajuntament de Caldes d'Estrac aprova el Pressupost Municipal per al 2021
Els comptes de la corporació per a l'any vinent, que ascendeixen a 4.796.742,52 euros, són marcadament socials i recullen els projectes que no s'han pogut executar durant el 2020 a causa de l'emergència sanitària, incloent també nombroses noves inversions

Ple Extraordinari 14/12El passat dilluns 14 de desembre, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va celebrar un Ple municipal extraordinari de forma telemàtica, que va ser retransmès en directe a través del canal de Youtube del consistori. Un dels punts clau de l’ordre del dia va ser l’aprovació del Pressupost Municipal per al 2021. El regidor d’Hisenda Òscar Baró va presentar els comptes de la corporació per al nou any, un pressupost marcadament social d’acord amb l’excepcional situació derivada de la Covid-19 i que recull els projectes que no s’han pogut portar a terme durant el 2020 a causa de la pandèmia. També, contempla nombroses noves inversions. Abans d’aprofundir en els nous comptes municipals, Baró va agrair la feina feta als regidors i regidores de l’equip de govern, així com la col·laboració mostrada pels partits de l’oposició.

El Pressupost Municipal pel 2021 ascendeix a 4.796.742,52 euros, un import una mica superior al d’aquest any 2020. Pel que fa als ingressos, Baró va explicar que pràcticament el 50% són impostos directes, prop del 20% són taxes i altres ingressos i prop d’un altre 20%, subvencions. El regidor d’Hisenda va destacar el 4,17% en passiu financer que fa referència a un crèdit sense interessos que està previst demanar a la Diputació de Barcelona per valor de 200.000 euros per a fer inversions al municipi. En aquest sentit, Baró va recordar que enguany l’objectiu és seguir reduint l’endeutament, però no al ritme que s’ha fet en els darrers anys. El regidor d’Hisenda també va ressaltar que no s’apujarà l’Impost de Béns Immobles a la població.

Respecte a les inversions ja previstes al pressupost, Baró va destacar les casetes de vigilància de la platja (5.000 euros), enllumenat públic (35.900 euros), mobiliari (12.000 euros), obres al carrer Sant Pere (78.000 euros), millores de camins municipals (3.000 euros), arranjament de la zona esportiva (5.000 euros), parcs infantils (15.000 euros) i millora del casal de joves (4.300 euros). Així mateix, va puntualitzar que hi ha altres inversions que es portaran a terme al municipi, però que no s’han pogut afegir a la proposta a l’espera d’acabar de tancar els aspectes administratius de les subvencions amb les quals es finançaran. En aquest apartat, Baró va voler ressaltar alguns grans projectes: incrementar la seguretat ciutadana potenciant l’enllumenat públic i la instal·lació de càmeres de seguretat; la remodelació de diferents espais municipals com el trasllat del CAP o les reformes al Mercat Municipal; les obres a les escales del fondo i a la pèrgola del Parc Maragall, i l’arranjament de voreres.

En el capítol de les despeses, Baró va explicar que un 41% són de personal, un 41% despeses corrents, un 5,5% subvencions, un 6,83% inversions i un 4,64% despeses financeres. Pel que fa a les despeses per Àrees, el regidor d’Hisenda va anunciar que l’Àrea d’Acció Social comptarà amb un augment de pressupost de més de 50.000 euros respecte l’inicial del 2020.

Pressupost Municipal 2021

Un cop acabada l’exposició del regidor d’Hisenda, Albert Batlle de Gent d’Estrac va dir que es feia difícil valorar el 2020 i comparar-lo amb el 2021 perquè hi ha una circumstància excepcional, la Covid-19. Batlle va anunciar que votaria abstenció, ja que considerava que el pressupost del 2021 havia de donar continuïtat al del 2020 i concretar tot el que no s’havia pogut fer aquest any. Alhora, va valorar l’esforç fet per l’Àrea d’Hisenda i va expressar la voluntat de Gent d’Estrac de donar un marge a l’equip de govern.

Per la seva part, Joaquim Arnó de Junts per Caldes va agrair la predisposició del regidor d’Hisenda i el fet d’incloure en el pressupost del 2021 unes partides simbòliques que no es van poder executar en l’actual exercici i que van ser acordades amb el grup de Junts per Caldes en aquell moment. Arnó va afegir que es tracta d’un pressupost fet en un moment complicat, on no se sap que passarà, i que entenia que s’hagués volgut reproduir en certa manera el del 2020. Arnó va afirmar que trobava un excés de confiança en les previsions d’ingressos i va finalitzar anunciant que votaria abstenció amb la voluntat de facilitar que l’activitat municipal no s’aturés i ajudés tant com fos possible la població.

En aquest sentit, el Pressupost Municipal 2021 va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC i PSC i les abstencions de Junts per Caldes i Gent d’Estrac.

D’acord amb el Pressupost Municipal 2021, el regidor d’Hisenda, Òscar Baró, va presentar el Pla Estratègic de Subvencions, un resum de tots els ajuts que inicialment s’atorgaran des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac durant l’any vinent dins el pla fins al 2023. Així mateix, Baró va puntualitzar que havien estat els serveis jurídics del consistori qui havien recomanat portar aquest punt a aprovació del Ple i el secretari ho va ratificar. En aquest sentit, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va aprovar per unanimitat els Plans Estratègics de Subvencions.

AVANÇ DE POUM

Així mateix, al Ple municipal extraordinari del passat dilluns 14 de desembre, es va portar a aprovació un punt molt important per al futur del poble: l’Avanç de POUM, el primer document de treball que ha de permetre en els propers anys redactar el futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. L’Isidre Roca, que forma part del despatx redactor del projecte, va participar en la sessió extraordinària per explicar als veïns i veïnes aquest document.

Roca va començar puntualitzant que Caldes d’Estrac avui dia es regeix per un POUM de l’any 1984 i va ressaltar la necessitat d’actualitzar-lo per adaptar-lo a les necessitats urbanístiques actuals. Tot seguit, Roca va fer una mirada retrospectiva per explicar com ha evolucionat l’urbanisme al municipi al llarg d’aquests més de vint anys. A continuació, l’expert va parlar dels riscos i de la necessitat de fer una lectura acurada del municipi, com, per exemple, dels riscos geològics o de la problemàtica de les inundacions. Roca també va abordar la situació de les infraestructures i els reptes de futur, com la potenciació de la C-32 per alliberar la carretera de la costa.

Amb tot, l’expert va tancar la seva exposició enumerant un seguit d’objectius i propostes. Entre els objectius, van destacar que el futur Pla d’Ordenació Urbanística haurà de buscar un cert reequilibri pel que fa al sòl no urbanitzable (Caldes, avui dia, no té sòl no urbanitzable); millorar la connectivitat dels vianants; apostar per la pacificació de la mobilitat interurbana; i preservar el patrimoni. Pel que fa als projectes, Roca va suggerir la preservació de Can Comas; l’aposta pel nucli històric, creant una connexió entre la zona de l’Ajuntament i la platja i fomentant l’activitat comercial i generant punts de trobada; i la generació d’habitatges protegits a la zona de Can Vidal per aconseguir que les famílies joves apostin pel municipi.

A continuació, el regidor d’Urbanisme, Miquel González, va agrair la confiança i l’esforç de l’equip de govern, la col·laboració dels partits de l’oposició i sobretot la feina de l’Àrea d’Urbanisme i de tot el personal de l’Ajuntament per tirar endavant el document. González va afirmar que l’Avanç de POUM era un document obert que podrà donar cabuda a les diferents idees que hi ha de Caldes. El gran objectiu, va explicar González, era baixar la pressió urbanística i el creixement excessiu del municipi, així com adaptar la norma a la legislació actual. Així mateix, González va afegir que cal apostar per la vialitat, resoldre el problema de l’aparcament, donar nous usos a les cases patrimonials i eliminar el viaducte per millorar l’entrada sud i nord del poble, entre altres temes.

Per últim, el regidor d’Urbanisme va avançar que es farà una exposició pública a la Sala Cultural amb panells informatius i un vídeo oberta a tota la ciutadania.

Per la seva part, Albert Batlle de Gent d’Estrac va afirmar que aquella era una sessió plenària històrica i es va mostrar fins i tot emocionat de poder participar en la definició del futur del poble. Tot seguit, Batlle va agrair la feina feta i va destacar la coincidència de la proposta d’Avanç de POUM amb els objectius del Pla per Caldes presentant per Gent d’Estrac en les darreres eleccions. Batlle va mostrar el seu acord amb el document destacant alguns punts, com la reducció de la superfície urbanitzable, la millora de la mobilitat urbana o la solució del tema de l’aparcament. Batlle va afegir que coincidia amb la necessitat de preservar les cases patrimonials del municipi i buscar per elles nous usos, així com en la millora dels parcs i els entorns naturals. També, va fer incidència en treballar l’ordenació de la platja i va plantejar la reconstrucció dels espigons. Batlle va acabar dient que se sentia satisfet per la feina feta i va destacar que el document final comptaria amb els apunts fets per Gent d’Estrac amb la voluntat de fer el redactat més entenedor.

Joaquim Arnó de Junts per Caldes va començar afirmant que durant totes les reunions fetes s’havia coincidit en gairebé tots els punts. Arnó va destacar que un Pla General no és d’un Govern, sinó que és d’un poble i va remarcar la necessitat de fer les passes de forma serena i segura. Així mateix, va destacar que l’Avanç de POUM segueix les línies que ja es van establir l’any 2014. Arnó també va agrair les reunions amb el regidor d’Urbanisme i va destacar el centenar de propostes presentades per Junts per Caldes, tot i que va afirmar que no totes s’havien recollit en el document final com les esmenes sobre l’Esplanada de Can Muntanyà.

En aquest sentit, l’Avanç de POUM va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC, PSC i Gent d’Estrac i l’abstenció de Junts per Caldes.

Finalment, el darrer punt de l’ordre del dia va ser una moció presentada pel grup municipal d’ERC per prendre mesures per evitar l’addicció al joc. Un error informàtic no va permetre que tots els grups municipals poguessin llegir el document amb anterioritat. Per aquest motiu, es va acordar posposar la seva aprovació al proper ple ordinari que se celebrarà el dilluns 25 de gener.

Escolta el ple:

Informació publicada el 18 de desembre de 2020Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05