Pancarta 08
Pancarta 07
Pancarta 02
Pancarta 01
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
Inici > Seu electrònica > Canal de denúncies
CANAL DE DENúNCIES

El Canal de denúncies- Sistema Intern d'Informació, està regulat per la llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. El qual inclou mecanismes per garantir la confidencialitat de totes les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per mantenir el contacte amb l'òrgan gestor i saber l'estat de tramitació. Es vol afavorir que qualsevol persona o servidor públic facilitar informació, sense patir represàlies.

Per evitar males pràctiques en l'ús de la bústia, s'aplicaran criteris estrictes per admetre les comunicacions i amb l'exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa de les persones que comuniquin fets amb abús de dret o vulnerant el principi de bona fe.

En l'exercici de les funcions relatives al Canal de Denúncies-Sistema Intern d'Informació, la unitat encarregada actuà amb independència funcional sense que pugui estar sotmesa a ordres jeràrquiques que en condicionin l'actuació, especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat de les dades personals que tracti.

Accés al canal: https://caldetes.eadministracio.cat/complaints-channel.1

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05