Pancarta 07
Pancarta 02
Pancarta 08
Pancarta 01
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
Inici > Avís legal
AVíS LEGAL

1. El present avís legal regula l´ús, accés i navegació del web www.caldetes.cat, sota el domini de l'AJUNTAMENT de CALDES D’ESTRAC, amb domicili Plaça de la Vila s/n, 08393 CALDES D’ESTRAC, amb dades registrals CIF P-0803200E (Registre d´Ens Locals de la Generalitat de Catalunya) (en endavant l'AJUNTAMENT).

2. Aquestes són les condicions generals que regulen l'accés, navegació i ús del espai web sota el domini www.caldetes.cat així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entesos aquests com els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, software, fotografies, so, bases de dades i imatges, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

S'entendrà que l'accés o la sola utilització de www.caldetes.cat per part de la persona usuària implica la seva adhesió a les condicions generals que en aquest Avís Legal es publiquen. En conseqüència, la persona usuària ha de llegir atentament aquestes condicions generals.

S'entendrà com a usuària la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades a www.caldetes.cat.

L'usuari podrà visitar lliurement el lloc web llevat d'aquelles àrees reservades a cadascun dels ciutadans, on per accedir-hi és necessari l´ús d´un identificador personal i contrasenya


3. CONDICIONS D'ACCÉS I D'ÚS DE LA PÀGINA WEB

3.1. Veracitat de la informació

Tota la informació que conté aquest web és la vigent en la data de la darrera actualització. 

L'AJUNTAMENT es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment i, en aquest cas, entrarà en vigor en el moment en què es publiqui.

3.2. Política de privacitat i Protecció de Dades

L'AJUNTAMENT compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de serveis de la societat de la informació.

L'AJUNTAMENT ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la natura de les dades de caràcter personal tractades i les circumstàncies del tractament de les mateixes, amb la finalitat d'evitar l'alteració o la pèrdua de les dades subministrades així com el tractament i l'accés no autoritzat.

Quan es demanin dades de caràcter personal mitjançant aquest lloc web, s'informa a l'usuari que el destinatari de la informació serà L'AJUNTAMENT, i que aquest no emmagatzemarà els correus rebuts en cap fitxer, sinó que únicament les traspassarà al departament que correspongui per tal de tramitar la gestió sol·licitada. Tanmateix, el titular de les dades podrà exercir en tot cas i davant d'aquest organisme, els dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament que la legislació vigent en matèria de protecció de dades li confereix.

Aquest web no utilitza cookies invasives.

3.3. Informació sobre Protecció de Dades personals.

3.4. Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web www.caldetes.cat, les seccions que la formen i la informació continguda, que inclou textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes, i d'altres signes distintius, excepte les fotografies i dissenys que tinguin autor o autores explícitament citats, s'edita sota la llicència de Creative Commons, que substitueix el tradicional copyright i dóna llibertat a les persones usuàries de reproduir i fer difusió dels continguts, sempre que se'n citi l'autoria i no es faci servir amb finalitats comercials. 

creative_commons

3.5. Responsabilitats

L'AJUNTAMENT no garanteix l'accés continuat, ni la visualització correcta, la descàrrega dels elements i la informació que contenen les seccions del lloc web, que es poden veure dificultades i/o interrompudes per factors o circumstàncies fora del seu control.

L'AJUNTAMENT no es fa responsable de la informació ni de la resta dels continguts integrats en els espais o pàgines web de tercers accessibles des de la pàgina web de l'AJUNTAMENT mitjançant enllaços, hipervincles o links.

L'AJUNTAMENT queda eximit de qualsevol mena de responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol natura que puguin derivar-se de l'accés, la captació i l'ús per part de tercers de les informacions i/o publicitat continguda en aquest lloc web o de les opinions manifestades pels usuaris en el mateix.

És responsabilitat únicament de l'usuari la confidencialitat i el bon ús de l'identificador personal i de la contrasenya per accedir als serveis i continguts d'aquest espai web. Per tant, l'AJUNTAMENT no es fa responsable de l'ús indegut o fraudulent de l'identificador personal i/o contrasenya assignada a cada usuari, ni per ell mateix ni per tercers.

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05