Pancarta 01
Pancarta 08
Pancarta 02
Pancarta 07
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTíCIES
Desfés-te d'un vehicle i viatja gratis en transport públic!
L'AMTU, l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, gestiona la targeta verda.

targeta_verdaL'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) és una associació de municipis lliurement adherits, que té per objecte donar suport tècnic, jurídic i administratiu als associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic. Qualsevol ens local de Catalunya pot formar-ne part.

Què és la T-verda?

La targeta T-verda és un nou títol personalitzat de transport públic, amb el qual el titular té accés gratuït i il·limitat a la xarxa de transport públic en tot l'àmbit tarifari integrat (6 corones tarifàries) durant un període de tres anys.

Quins són els requisits per sol·licitar-la? 

 • Ser major d’edat i estar empadronat a l'àmbit integrat de l'ATM
 • Poder acreditar el desballestament recent (6 mesos anteriors a la sol·licitud) d'un vehicle contaminant de la seva titularitat que hagi pagat l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) en un municipi de l’àmbit integrat de l’ATM. 
 • Comprometre’s a no adquirir cap altre vehicle durant el període de vigència de la targeta T-verda.

 • Amb la targeta T-verda, gaudiràs de transport públic gratuït durant un període de tres anys. També contribuiràs en la retirada de vehicles contaminants de la circulació i seràs part activa d’una iniciativa verda que promou el transport sostenible en benefici del medi ambient i de tots els habitants del planeta.

Cal trametre per correu postal la documentació següent:

 • Sol·licitud signada (descarrega’t la instància)
 • Document acreditatiu d'identitat de la persona sol·licitant (DNI/NIE/passaport)
 • Certificat d'empadronament de la persona sol·licitant
 • Certificat de recepció del vehicle per al desballestament emès per un centre autoritzat de tractament de vehicles o per un servei municipal de recollida de vehicles
 • Document de Baixa del vehicle desballestat

NOTA: Caldrà presentar la còpia compulsada del document acreditatiu d'identitat i els originals o còpies compulsades de la resta de documentació requerida.

Només en el cas de sol·licitar la cessió a un segon beneficiari i membre de la mateixa unitat familiar caldrà presentar addicionalment:

 • Document acreditatiu d'identitat de la persona a qui es fa la cessió (DNI/NIE/passaport)
 • Document acreditatiu emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o altre organisme competent.

Cal enviar tota la documentació a la següent adreça:

AMTU

T-verda

Anselm Clavé, 69-73 2n

08402 GRANOLLERS

La persona sol·licitant rebrà al seu domicili per correu certificat la targeta T-verda personalitzada en el transcurs de 45 dies a comptar a partir de l'acceptació de la sol·licitud.

Telèfon d’informació és el 902 444 012 (opció 3) o amtu@t-verda.cat.


Descarrega't la sol·licitud de la tarjeta verda:

sol·licitud_tarjeta_verda

sol·licitud_tarjeta_verda

Fitxer: Sol_licitud_T_verda_FINAL_0610_pdf.1.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 6.89 MB


Informació publicada el 5 de març de 2018Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05