Pancarta 07
Pancarta 01
Pancarta 02
Pancarta 08
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTÍCIES
L'Ajuntament de Caldes d'Estrac celebra un nou Ple municipal ordinari
Durant la sessió, es va aprovar el Pressupost Municipal per al 2022, que ascendeix a un total de 4.938.449 euros, un import una mica superior al d'aquest any 2021

Ple Ordinari 14/12El passat dimarts 14 de desembre, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va celebrar el sisè Ple municipal ordinari de l’any de forma telemàtica, que va ser retransmès en directe a través del canal de Youtube del consistori. Seguint l’ordre del dia, en primer lloc, es va proposar l’aprovació de les actes de les darreres sessions plenàries. Elisabeth Segura de Junts per Caldes va comentar que a les actes 10 del 26/07/21 i 12 del 27/09/21 havia detectat algunes errades i va tornar a demanar incorporar petits talls audiovisuals amb les diferents intervencions. En aquest sentit, l’alcalde Òscar Baró va afirmar que es complien els requisits mínims legals, va recordar l’existència de la videoacta certificada i va suggerir deixar sobre la taula les actes 10 i 12 perquè es poguessin revisar i portar a aprovació únicament les actes 11 del 23/08/21 i 13 del 10/11/21. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC i PSC, els vots en contra de Junts per Caldes i l’abstenció de Gent d’Estrac.

El segon punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació del conveni de suport mutu amb la secció local de la Creu Roja a Caldes d’Estrac per als anys 2021-2024. La regidora Laura Aloy va exposar que es tractava del conveni de col·laboració habitual amb l’entitat per temes socials. Aloy va comentar que l’única variació era la temporalitat, ja que ara en lloc de ser anual era per quatre anys amb l’objectiu de reforçar la col·laboració amb l’entitat. El punt va ser aprovat per unanimitat. Tot seguit, el tercer punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació del reglament intern sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial en l’exercici de les seves funcions pels membres del cos de la Policia Local de Caldes d’Estrac. L’alcalde Òscar Baró va recordar que en la darrera sessió plenària ordinària es va aprovar el reglament intern sobre l’ús de les armes pistola de gas pebre, ja que es necessitava urgentment una regulació per a permetre que els agents interins en poguessin fer ús. En aquesta sessió, l’alcalde Òscar Baró va avançar que es portava a aprovació el reglament complet. El regidor Joan Baró va exposar que l’objectiu del reglament era determinar els procediments d’actuació en relació amb la tinença i l’ús d’armes i eines reglamentàries per part dels membres del cos policial, com l’arma de foc, els dispositius conductors d’energia, el bastó policial, el bastó extensible, els esprais de defensa personal, les manilles metàl·liques i semimetàl·liques, les brides i les cintes de contenció. El regidor Joan Baró va afegir que es tractava d’un reglament obert i que periòdicament s’adaptaria a les necessitats que anessin sorgint al municipi. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC, PSC i Junts per Caldes i l’abstenció de Gent d’Estrac.

El quart punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de la pròrroga del servei informàtic amb Quopiam Informàtica S. L. El regidor Joan Baró va explicar que es tractava de prorrogar durant dos anys més els serveis de l’empresa que s’encarregava del manteniment informàtic a l’Ajuntament. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC, PSC i Gent d’Estrac i les abstencions de Junts per Caldes. A continuació, el cinquè punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació del calendari de plens ordinaris per l’exercici 2022. L’alcalde Òscar Baró va comentar que l’any vinent les sessions plenàries ordinàries es farien el 31 de gener, 28 de març, 30 de maig, 25 de juliol, 26 de setembre i 28 de novembre. El punt va ser aprovat per unanimitat. El sisè punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de l’actualització dels annexos de les bases dels ajuts d’urgència social. La regidora Laura Aloy va explicar que es tractava de l’adequació d’una de les eines de treball de l’equip de Serveis Socials, la calculadora per la qual es regien a l’hora d’atorgar ajuts, que s’adaptava a la realitat actual. El punt va ser aprovat per unanimitat.

La sessió plenària va continuar amb el setè punt de l’ordre del dia que va ser la votació de la urgència d’incloure a l’ordre del dia el tancament i la liquidació del compte general corresponent a l’exercici econòmic de 2020. La urgència va ser aprovada amb els vots a favor d’ERC i PSC, els vots en contra de Junts per Caldes i l'abstenció de Gent d’Estrac. A continuació, el vuitè punt de l’ordre del dia va ser el tancament i la liquidació del compte general corresponent a l’exercici econòmic de 2020. L’alcalde Òscar Baró va explicar que el punt s’havia tractat amb detall a la comissió especial de comptes. En aquest sentit, Baró va exposar que el compte general era la suma de la liquidació de l’Ajuntament i la liquidació de l’entitat pública empresarial local Caldes XXI. Baró va recordar que fa uns mesos es van donar totes les dades sobre la liquidació de l’Ajuntament i va puntualitzar que ara es donarien les dades sobre l’entitat pública empresarial local Caldes XXI. Baró va començar exposant que, tot i que habitualment hi havia més ingressos que despeses en la producció energètica, en el moment que es tenia en compte l’amortització de l’immobilitzat, que durant els darrers anys girava al voltant dels 57.000 euros, es passava a tenir una explotació negativa. Baró va explicar que això havia estat així des de l’inici de l’activitat de la planta i va afegir que aquest fet obligava a replantejar la situació i estudiar com calia afrontar el futur de la producció energètica. Pel que fa a les xifres concretes, Baró va comentar que l’any 2020 hi va haver uns ingressos per producció energètica de 17.041,05 euros, un ingrés pel cobrament de l’assegurança per un incendi a la planta de 43.909,68 euros i unes despeses de més de 77.000 euros. En conseqüència i tenint en compte l’amortització de l’immobilitzat, Baró va resumir que l’any 2020 es tenia un resultat negatiu d’explotació de 74.241,84 euros. Joaquim Arnó de Junts per Caldes va comentar que el compte reflectia la situació del govern local, poca activitat i una activitat poc productiva. A més, Arnó va indicar que els números també eren el resultat de la pèrdua d’ingressos, apuntant per exemple els 40.000 euros de la zona blava, i de la manca de recerca de subvencions. L’alcalde Òscar Baró va respondre que l’equip de govern estava molt content de l’evolució de les arques municipals durant els darrers anys i de la feina feta, especialment pel que fa a la reducció de l’endeutament. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC i PSC, els vots en contra de Junts per Caldes i l’abstenció de Gent d’Estrac.

El novè punt de l’ordre del dia que va ser la votació de la urgència d’incloure a l’ordre del dia l’elaboració i l’aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per a l’exercici 2022, les bases d’execució i la plantilla. La urgència va ser aprovada amb els vots a favor d’ERC, PSC i Gent d’Estrac i els vots en contra de Junts per Caldes. Tot seguit, el desè punt de l’ordre del dia va ser l’elaboració i l’aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per a l’exercici 2022, les bases d’execució i la plantilla. Durant la sessió plenària, Òscar Baró, alcalde i regidor d’Hisenda, va presentar els comptes de la corporació per a l’any vinent que sumen un total de 4.938.449 euros, un import una mica superior al d’aquest 2021. L’alcalde Òscar Baró va començar la seva exposició explicant les inversions previstes. Així doncs, durant l’any 2022, l’equip de govern caldenc té previstes tres grans actuacions. La primera és l’arranjament de part de la xarxa d’aigua potable. En concret, es substituiran trams de canonada de fibrociment i es recondicionaran carrers. Així mateix, es realitzaran diverses millores a l’Escola Sagrada Família, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, com la instal·lació d’una caldera nova i la construcció d’uns vestidors al costat del gimnàs, i es sanejarà el front marítim, renovant les dutxes de les platges i reparant la tarima de fusta del Passeig dels Anglesos. De la mateixa manera, l’equip de govern caldenc adequarà una zona d’esbarjo per a gossos, continuarà millorant la videovigilància i renovarà el mobiliari i els petits contenidors de les guinguetes. També, es proporcionaran nous subministraments per a garantir la seguretat ciutadana, s’arranjarà el pati de l’Escola Bressol Municipal i s’instal·laran noves bandes sonores per a incrementar la seguretat viària. Així mateix, l’equip de govern caldenc realitzarà millores a la Sala Cultural i a altres espais i equipaments municipals, així com adequarà els accessos al municipi i els equipaments infantils a les platges. Per últim, es renovarà l’ascensor de l’Ajuntament per a adaptar-lo a la normativa i millorar l’accessibilitat i s’instal·laran purificadors d’aire a les dependències municipals.

Pel que fa als ingressos, l’alcalde Òscar Baró va explicar que pràcticament un 50% seran impostos directes, prop d’un 20% seran taxes i altres ingressos i una mica més d’un altre 20% seran subvencions. Així mateix, l’any 2022, el passiu financer suposarà un 7,4% dels ingressos, fent referència als dos crèdits subvencionats que el consistori signarà amb la Diputació de Barcelona i que es destinaran íntegrament a fer inversions al municipi. Un dels crèdits serà per valor de 200.000 euros i no tindrà interessos i l’altre per valor de 155.000 euros i tindrà un interès molt baix. Baró va recordar també que durant l’any vinent es tindrien menys ingressos a causa de les plusvàlues. En concret, Baró va exposar que s’havia estimat una rebaixa de prop de 70.000 euros. En el capítol de les despeses, l'alcalde Òscar Baró va explicar que un 42% seran de personal, un 41% despeses corrents, un 4% subvencions, un 7,4% inversions i un 7,4% despeses financeres. Baró va comentar també que durant l’any vinent l’endeutament es mantindrà al voltant del 43%. Baró va afegir que l’equip de govern estava molt content de les mesures impulsades al llarg dels darrers anys per a reduir l’endeutament i que ara que ja es trobava a uns nivells adequats es volien prioritzar les inversions. Així mateix, Baró va afirmar que l’any vinent l’IPC s’estimava que fos del voltant del 5%, fet que suposaria que tot fos més car. Pel que fa a les despeses per àrees, les àrees amb major dotació seran la de Serveis Públics i Medi Ambient amb 1.178.746 euros, la de Serveis Urbans amb 1.109.888 euros, la de Govern Local amb 786.553 euros i la d’Hisenda amb 503.315 euros. Així mateix, cal destacar que l’àrea d’Urbanisme i Habitatge tindrà un pressupost de 385.670 euros, l’àrea d’Ensenyament de 257.298 euros, l’àrea d’Acció Social de 235.700 euros, l’àrea de Cultura de 155.146 euros i l’àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de 143.675 euros.

Durant la sessió plenària, Albert Batlle de Gent d’Estrac va comentar que un pressupost és una declaració d’intencions que després durant l’any es va ajustant segons les necessitats de l’equip de govern. Batlle va afirmar que es tractava d’un pressupost molt semblant al d’aquest any 2021, però malgrat les similituds, aquest cop, el grup municipal de Gent d’Estrac no donaria suport als comptes de la corporació per diversos motius. Batlle va explicar que el principal era la pujada de l’Impost sobre Béns Immobles. En el passat Ple municipal extraordinari, Gent d’Estrac va votar en contra d’aquest fet i conseqüentment, el grup municipal votaria en contra del pressupost municipal per a l'any 2022 que conté aquesta mesura. Batlle va exposar també altres motius com les previsions d’ingressos de les concessions, la manca de reconeixement de la feina dels regidors i de les regidores de l’oposició, els dubtes sobre un seguit d’ingressos i despeses dels comptes de la corporació i la gestió del balneari de la platja i del gimnàs. Per la seva part, Joaquim Arnó de Junts per Caldes va celebrar que l’any vinent s’utilitzessin els crèdits per a fer inversions al municipi. Tot i això, Arnó va comentar que el pressupost municipal reflectia l’actitud de l’equip de govern, poca activitat durant els darrers anys i molta activitat aquest 2022. En aquesta línia, Arnó va afegir que des del grup municipal es considerava que hi havia un seguit de despeses que no es recollien correctament als nous comptes com les despeses jurídiques, l’EPEL, el manteniment d’edificis municipals o els canons que es paguen a la Demarcació de Costes de l’Estat. Arnó també va voler destacar la reducció de dotació a Cultura, Promoció Econòmica o Acció Social. Així mateix, Arnó va afirmar que hi havia partides d’ingressos sobredimensionades com l’IBI, les multes o les concessions administratives. Arnó també va lamentar la manca de mesures per a lluitar contra el canvi climàtic i promoure les energies renovables. Finalment, Arnó va anunciar que el seu grup municipal votaria en contra del pressupost municipal per a l'any 2022. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC i PSC i els vots en contra de Junts per Caldes i Gent d’Estrac.

L’onzè punt de l’ordre del dia que va ser la votació de la urgència d’incloure a l’ordre del dia l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’ús dels carregadors municipals per a vehicles elèctrics al municipi. La urgència va ser aprovada amb els vots a favor d’ERC, PSC i Gent d’Estrac i els vots en contra de Junts per Caldes. Tot seguit, el dotzè punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’ús dels carregadors municipals per a vehicles elèctrics al municipi. El regidor Gonzalo Bonnin va explicar que es tractava d’una norma per a donar cobertura legal a la instal·lació de tres carregadors elèctrics, un a l’Ajuntament i dos a l’aparcament de les places fotovoltaiques, amb l’objectiu d’avançar cap a una vila sostenible. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC, PSC i Gent d’Estrac i les abstencions de Junts per Caldes.

El tretzè punt de l’ordre del dia que va ser la votació de la urgència d’incloure a l’ordre del dia l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística de Caldes d’Estrac, dels articles 45, 46, 47 i 48 de les normes urbanístiques. La urgència va ser aprovada amb els vots a favor d’ERC i PSC, els vots en contra de Junts per Caldes i l’abstenció de Gent d’Estrac. Tot seguit, el catorzè punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística de Caldes d’Estrac, dels articles 45, 46, 47 i 48 de les normes urbanístiques. L’alcalde Òscar Baró va avançar que es tractava d’una mesura per a pacificar i desbloquejar operacions urbanístiques en el nucli urbà i en els edificis catalogats. En aquest sentit, el regidor Miquel González va explicar que la proposta naixia de la voluntat política d’incentivar la rehabilitació del parc d’habitatges del municipi, sobretot a la part central. González va exposar que la modificació anul·lava l’obligatorietat de reserva de places d’aparcament en creixement d’habitatges al nucli urbà, als edificis protegits en el pla especial i als pisos de protecció oficial. De la mateixa manera, González va afegir que la mesura volia afavorir un centre urbà històric rehabilitat i en bon estat, ja que actualment no hi havia persones que volguessin invertir. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC, PSC i Gent d’Estrac i els vots en contra de Junts per Caldes.

El quinzè punt de l’ordre del dia va ser la moció del PSC en defensa de polítiques públiques viables per a reduir el preu del subministrament elèctric. El regidor Joan Baró va proposar instar als poders públics a reconèixer que l’energia i el subministrament elèctric són un dret ciutadà i que sota aquest principi han de disposar de les eines suficients per a poder garantir la prestació d’aquest dret de manera efectiva i amb uns preus socials justos i equitatius. La moció va ser aprovada amb els vots a favor del PSC, Junts per Caldes i Gent d’Estrac i les abstencions d’ERC.

Amb l’arribada de la mitjanit, va finalitzar el sisè Ple municipal ordinari, quedant sobre la taula quatre mocions, un donar compte i els precs i les preguntes dels grups municipals i de la ciutadania. A través del correu electrònic, l’equip de govern caldenc donarà resposta a les consultes de veïns i veïnes. La resta de punts pendents es tractaran en la propera sessió plenària.

Escolta el ple:

Informació publicada el 17 de desembre de 2021Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05