Pancarta 01
Pancarta 08
Pancarta 07
Pancarta 02
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTÍCIES
Condicions per a l´apertura d´establiments i locals amb apertura al públic, hostaleria i restauració del 3 de maig a Caldes d´Estrac
Des de l´Ajuntament de Caldes us informem de les condicions i normativa a seguir que s´indiquen a l´ordre ministerial SND/388/2020 publicada en el BOE a dia d´avui, 3 de maig.

200503_reoberturacomerA_.jpgEl ministeri de Sanitat ha donat a conèixer les mesures destinades a flexibilitzar les restriccions establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en matèria de comerç minorista, hostaleria i restauració en l’ordre SND/388/2020 publicada en el BOE el dia d’avui, 03 de maig de 2020. Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac us informem dels punts més importants:

 

Condicions per a l’ apertura al públic d’ establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis

 

Podran reobrir al públic aquells establiments que tinguin una superfície inferior als 400m2, excepte els que tinguin caràcter de centre comercial o de parc comercial, o que es trobin dins dels mateixos sense accés directe o independent des de l’exterior, sempre que acompleixin els següents requisits:

a) S’ establirà un sistema de cita prèvia que garanteixi que hi hagi un client per a cada treballador, sense que es puguin habilitar zones d’espera a l’interior.

b) Es farà atenció individualitzada garantint la separació física mínima exigida de 2 metres. De no ser possible es farà a través de mampares o mostradors.

c) S’establirà un horari per a majors de 65 anys que haurà de coincidir amb el seu horari de passeig i activitat esportiva (Recordem que la franja horària per a més de 70 anys és de 10 a 12h i de 19 a 20h).

Tots els establiments poden establir sistema de recollida dels productes al local sempre que sigui de forma esglaonada, sense que es produeixin aglomeracions a l’interior ni a l’accés del local.

Els desplaçaments a establiments i locals han de ser dins del municipi de residència, a excepció que el servei o producte no estigui disponible en el mateix.

Mesures d’higiene

-S’hauran de realitzar dues neteges al dia dels establiments, una d’elles obligatòriament a la finalització del dia fent especial èmfasi en poms, mostradors, etc.

-Es podrà utilitzar una dissolució amb lleixiu d’1:50 acabada de preparar o desinfectants autoritzats pel Ministeri de Sanitat. Després de cada neteja els materials utilitzats així com els equips de protecció es llençaran de forma segura, i es procedirà al rentat de mans.

-La roba de treball haurà de rentar-se diàriament en cicles de rentat de 60 a 90 graus.

-S’haurà de garantir una ventilació adequada del local.

-Els serveis no podran ser utilitzats per la clientela, excepte casos estrictament necessaris. En cas d’ús per part de la clientela s’haurà de procedir a la seva neteja.

-A l’entrada del local s’ha de disposar de papereres, amb tapa i pedal a ser possible, i s’hauran de netejar de forma freqüent, un cop com a mínim al dia.

Mesures de prevenció de riscos per al personal.

-No es poden incorporar persones treballadores o empresàries amb símptomes o en quarantena.

-Per part de l’empresari/a s’ha de garantir el subministrament dels Equips de Protecció Individual (EPIs) necessaris per la realització de l’activitat laboral.

-La marcació del fitxatge haurà de realitzar-se preferentment per sistemes que no siguin d’empremta i en cas que no es pugui canviar s’haurà de realitzar la desinfecció abans i després de cada ús.

-S’ajustaran els torns per garantir la distància de seguretat mínima de 2 metres entre els treballadors.

Mesures de protecció per a la clientela.

-Es limita la concurrència en el local al temps estrictament necessari.

-S’haurà de senyalitzar la distància interpersonal en aquells locals on es puguin atendre més d’una persona.

-Hi haurà d’haver a l’entrada del local gel hidroalcohòlic per la clientela.

-No està autoritzat l’autoservei per evitar la manipulació dels productes per part de la clientela.

-No es podran posar a disposició de la clientela els productes de prova (com a exemple els testers).

-Els emprovadors s’hauran de desinfectaran després de cada ús i la roba haurà de ser higienitzada.

 

Hostaleria i restauració.

-Es podran prestar mitjançant servei a domicili o recollida de comandes, quedant prohibit el consum a l’interior dels establiments.

-Respecte al sistema de recollida: la comanda s’haurà de fer per telèfon o en línia, no es podrà fer de forma presencial. Per a la recollida s’ha d’establir un horari i un sistema per evitar aglomeracions al voltant de l’establiment.

Prevenció pel personal d’hostaleria i restauració.

-No es poden incorporar persones treballadores o empresàries amb símptomes o en quarantena.

-Per part de l’empresari/a s’ha de garantir el subministrament dels EPIs necessaris per la realització de l’activitat laboral.

Higiene per a la clientela i aforament.

-A l’entrada del local es disposarà de gel hidroalcohòlic autoritzat pel Ministeri de Sanitat per a la clientela.

-A la sortida del local s’ha de disposar de papereres, amb tapa i pedal a ser possible, i s’hauran de netejar un cop al dia com a mínim.

-El temps de permanència en l’establiment serà l’indispensable per a la recollida de la comanda.

-S’haurà de senyalitzar la distància interpersonal en aquells locals on es puguin atendre més d’una persona.

-En cas de que no es pugui atendre individualment a més d’un client en les condicions previstes, l’accés a l’establiment es farà de manera individual, no permetent la permanència en el mateix lloc de més d’un client, excepte que sigui un adult acompanyat per una persona amb discapacitat.

Aquestes normes seran d’aplicació a aquells comerços que han NO estat oberts durant tot l'estat d'alarma.

Consulta les PREGUNTES FREQÜENTS sobre la reobertura al públic de comerç minorista (botigues) i de serveis, inclosa restauració i hostaleria [+]

Informació publicada el 3 de maig de 2020Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05