Pancarta 01
Pancarta 02
Pancarta 08
Pancarta 07
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTÍCIES
L'Ajuntament de Caldes aprova per unanimitat les ordenances fiscals per a l'any 2021
Entre les novetats, destaca la congelació de l'IBI i la modificació de la bonificació del 25% de la quota íntegra de l'impost en el cas d'instal·lar sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric amb energia solar per un període de quatre anys

AjuntamentLa sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac celebrat aquest dilluns 9 de novembre ha aprovat, amb la unanimitat de tots els grups polítics municipals, la modificació d’un primer paquet d’ordenances fiscals per a l’any vinent. “L’aprovació d’aquestes ordenances ens permet seguir estant al costat de la població en aquest complicat context social i econòmic. L’equip de govern tenia molt clar que volia alleugerir la pressió fiscal en alguns àmbits”, explica el regidor d’Hisenda, Òscar Baró.

El canvi més significatiu es produeix en el marc de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), terreny en el qual l’Ajuntament ha aprovat no modificar el tipus de gravamen (coeficient expressat en percentatge que multiplicat per la base liquidable del bé immoble permet obtenir la quota tributària). D’aquesta manera, els rebuts de l’IBI quedaran completament congelats en el 2021.

D’altra banda, la bonificació del 25% de la quota íntegra de l’IBI als propietaris d’habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric amb energia provinent del sol s’aplicarà durant un període màxim de quatre anys sempre que no variïn les circumstàncies del seu atorgament i ho prevegi l’ordenança fiscal aplicable en cada exercici. El regidor d'Hisenda ha destacat que aquesta modificació va ser objecte de debat i tancada amb l’acord de tots els grups municipals.

També s’han produït altres modificacions, arran de canvis normatius i legals provinents d’ens supramunicipals, com són els casos de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU-Plusvàlua). En aquest segon, a més, s’especifica que la bonificació prevista del 95% de la quota en les transmissions de terrenys per causa de mort s’aplicarà quan afecti a l’habitatge habitual del causant i caldrà que l’habitatge adquirit en el moment de la defunció no estigui totalment o parcial cedit a tercers. 

Per últim, el regidor Òscar Baró ha avançat que en el proper ple municipal ordinari, previst inicialment per al pròxim dilluns 30 de novembre, es proposarà un altre conjunt de modificacions d’ordenances fiscals, taxes i preus públics.

Informació publicada l'11 de novembre de 2020Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05