Pancarta 08
Pancarta 01
Pancarta 07
Pancarta 02
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTÍCIES
L'Ajuntament de Caldes d'Estrac celebra un nou Ple municipal ordinari
Durant la sessió, es van aprovar dues modificacions de crèdit destinades a les obres del carrer Sant Pere i a la posada a punt de les instal·lacions del complex esportiu i del balneari

Ple Ordinari 29/03El passat dilluns 29 de març, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va celebrar el segon Ple municipal ordinari de l’any de forma telemàtica, que va ser retransmès en directe a través del canal de Youtube del consistori. Seguint l’ordre del dia, en primer lloc, es va proposar l’aprovació de les actes de les darreres sessions plenàries. La regidora no adscrita Alexandra Manni i Elisabeth Segura de Junts per Caldes van demanar revisar la forma de transcriure les actes. En aquest sentit, Joaquim Arnó de Junts per Caldes va afegir que, a més de les votacions, les actes haurien de recollir les intervencions. Per la seva part, Albert Batlle de Gent d’Estrac va suggerir trobar una manera d’elaborar-les on tothom se senti còmode i poder desencallar així la qüestió. També, els regidors van manifestar que a les actes no figuraven els enllaços a les videoactes. En conseqüència, l’alcalde Òscar Baró va proposar posposar l’aprovació de les actes al proper ple municipal ordinari i va emplaçar als regidors a una reunió per abordar la problemàtica i trobar-ne una solució.

El segon punt de l’ordre del dia va ser la votació dels encàrrecs de gestió a la Diputació de Barcelona, en el marc del conveni d’Assistència a la Gestió Econòmica Local (ASGEL). L’acord consistia a aprovar la regularització del conveni per adequar-lo a la normativa actual i poder continuar gaudint d’aquest suport de la Diputació de Barcelona. El punt va ser aprovat per unanimitat. Tot seguit, el tercer punt de l’ordre del dia va ser la votació de l’increment de la massa salarial d’un 0,9% a tota la plantilla de l’Ajuntament, tant funcionaris laborals com càrrecs públics amb dedicació. En concret, l’increment proposat va ser d’un 0,9% en el salari base, com estableix la llei, i d’un 0,9% en els complements. El punt va ser aprovat per unanimitat.

El quart punt de l’ordre del dia va ser la votació de la urgència de la modificació de crèdit número 6, que va ser aprovada per unanimitat. Tot seguit, el cinquè punt va abordar específicament la votació de la modificació de crèdit número 6, destinada a suplementar la consignació pressupostària ja prevista per a les obres del carrer Sant Pere. La regidora no adscrita Alexandra Manni i Albert Batlle de Gent d’Estrac van demanar poder veure l’expedient de les obres i Joaquim Arnó de Junts per Caldes va preguntar si ja s’havia aprovat el projecte d’obres. El regidor d’Urbanisme, Miquel González, va contestar que efectivament es disposava del projecte tècnic de l’arquitecte i va anunciar que el projecte estarà, com tots els projectes municipals, en exposició pública a la seu electrònica de l’Ajuntament abans de la seva aprovació definitiva. El punt va ser aprovat per unanimitat. En aquesta línia, el sisè punt de l’ordre del dia va ser la votació de la urgència de la modificació de crèdit número 5, que va ser aprovada amb els vots a favor d’ERC, PSC i la regidora no adscrita, l’abstenció de Gent d’Estrac i el vot en contra de Junts per Caldes. A continuació, el setè punt va tractar específicament la votació de la modificació de crèdit número 5, destinada a la posada a punt del complex esportiu i del balneari. L’alcalde Òscar Baró va explicar que en principi aquests diners no haurien de ser necessaris, ja que la voluntat municipal era cobrir aquestes primeres despeses de la posada a punt i el manteniment d’ambdós espais amb els diners de les fiances del complex esportiu i del balneari. No obstant això, es va decidir impulsar la modificació de crèdit per tenir un pla B en el cas que les fiances s’endarrerissin. La regidora no adscrita Alexandra Manni va comentar que s’havia fet una pinzellada molt ràpida sobre la modificació de crèdit i va demanar poder aprofundir-ne en els detalls. Per la seva part, Albert Batlle de Gent d’Estrac va recordar que en el seu moment van votar en contra del fet, l’encàrrec de gestió a l’EPEL, i que conseqüentment en aquest cas tornarien a votar en contra. També, Joaquim Arnó de Junts per Caldes es va mostrar en contra de la modificació de crèdit i va aprofitar per preguntar sobre la contractació de l’empresa de serveis que s’encarrega del manteniment del balneari. El punt va ser aprovar amb els vots a favor d’ERC i PSC, l’abstenció de la regidora no adscrita i els vots en contra de Junts per Caldes i Gent d’Estrac.

Tot seguit, el vuitè punt de l’ordre del dia va ser la moció de Gent d’Estrac per instaurar el dia 9 de juliol com a ‘Dia de Caldes’. Albert Batlle de Gent d’Estrac va començar la seva exposició dient que es tractava d’una proposta en positiu amb l’únic objectiu de posar de relleu un fet històric que va passar al municipi 802 anys enrere: el naixement del poble de Caldes. Batlle va comentar que es podria aprofitar el dia 9 de juliol i els dies previs i posteriors per fer tasques de divulgació històrica i del patrimoni material i immaterial del municipi. La regidora no adscrita Alexandra Manni i Elisabeth Segura de Junts per Caldes es van sumar a la proposta de Gent d’Estrac, coincidint en el fet que es tractava d’una bona idea per impulsar més activitats culturals. Per la seva part, Joan Baró del PSC va afirmar que no veien necessari instaurar un ‘Dia de Caldes’, però va proposar aplicar la idea a les dues festes majors. En aquesta línia, David Salvà d’ERC va agrair la presentació de la proposta per part del grup municipal, però va explicar que la pandèmia condiciona fortament l’activitat cultural al poble i que en aquests moments tots els esforços es volen destinar a garantir la festa major. No obstant això, Salvà va emplaçar Batlle a treballar en un futur col·loquis, xerrades o propostes per promoure la cultura i la història. La moció no va ser aprovada amb els vots a favor de Junts per Caldes, Gent d’Estrac i la regidora no adscrita i els vots en contra d’ERC i PSC.

El novè punt de l’ordre del dia va ser la moció de Gent d’Estrac sobre l’estructura, l’organització i el funcionament del cos de la Policia Local de Caldes d’Estrac. Albert Batlle de Gent d’Estrac va presentar una proposta per definir el model de Policia Local i va suggerir elaborar un reglament policial. Així mateix, Batlle va comentar la necessitat de dotar la Policia Local de Caldes primer de tot d’un cap responsable i deixar per a més endavant la contractació dels tres agents que actualment està en curs. La regidora no adscrita Alexandra Manni va donar suport al plantejament de Gent d’Estrac i va afegir que inclòs la ciutadania hauria de poder participar en aquesta definició del model de la Policia Local. Elisabeth Segura de Junts per Caldes també va coincidir en la necessitat d’establir el model policial i va presentar un full de ruta amb diferents passos a seguir. A continuació, Joan Baró del PSC va anunciar que el grup municipal no estava d’acord amb el plantejament de Gent d’Estrac i va recordar que l’equip de govern en tot moment ha seguit el criteri que han aconsellat els assessors experts de l’Ajuntament i del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. En nom d’ERC, l’alcalde Òscar Baró va matissar que no hi ha un conflicte amb la Policia Local de Caldes com a ens, sinó que hi ha situacions conflictives amb un petit grup d’agents. Baró va coincidir en treballar conjuntament el model de Policia Local, però no en la suspensió del procés de selecció en curs de tres agents. Baró va destacar que la temporalitat a la Policia Local de Caldes era d’un 60% i que calia actuar-hi per afavorir la implicació dels agents i millorar-ne les condicions del lloc de feina. La moció va ser desestimada amb els vots a favor de Junts per Caldes, Gent d’Estrac i la regidora no adscrita i els vots en contra d’ERC i PSC.

A continuació, el desè punt de l’ordre del dia va ser la moció de la regidora no adscrita Alexandra Manni perquè es prenguin mesures contra la plaga de mosquits tigre a Caldes d’Estrac. Manni va explicar que l’objectiu de la proposta era establir unes pautes d’actuació amb la voluntat d’evitar les molèsties que aquests insectes provoquen als veïns i les veïnes i preservar el medi ambient. En aquest sentit, Manni va enumerar alguns recursos d’entitats i organismes públics que es podrien aprofitar per combatre la plaga de mosquits tigre. El regidor de Salut, Joan Baró, va contestar que des de fa molts anys se signen convenis i delegacions de competències al Consell Comarcal del Maresme per fer front a aquesta problemàtica. Així mateix, Baró va afegir que cada any, de març a novembre, es fan els tractaments oportuns. Manni va matissar que la seva proposta buscava ampliar aquests tractaments per tal de millorar la lluita contra l’insecte. Albert Batlle de Gent d’Estrac i Elisabeth Segura de Junts per Caldes van mostrar el seu suport a la proposta. Per la seva part, Gonzalo Bonnin d’ERC va explicar que són moltes les sinergies amb la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme i experts per combatre aquesta problemàtica. Bonnin va recollir les peticions i va anunciar que es treballaria en la corresponent ordenança municipal. La moció no va ser aprovada amb els vots a favor de Junts per Caldes, Gent d’Estrac i la regidora no adscrita i els vots en contra d’ERC i PSC.

El Ple municipal ordinari va continuar amb l’onzè punt de l’ordre del dia que va ser la moció del PSC sobre el finançament de l’Hospital de Mataró i del Consorci Sanitari del Maresme. Joan Baró va exposar que la voluntat de l’acord era reclamar una millora del finançament d’aquestes dues institucions i posar en valor la feina de tots els professionals sanitaris. La moció va ser aprovada per unanimitat. Tot seguit, es va abordar el dotzè punt que va ser la moció d’ERC per prendre mesures per evitar l’addicció al joc. Laura Aloy va traslladar la preocupació del grup municipal davant l’increment molt significatiu dels salons de joc arreu del territori i va destacar que la mitjana d’edat a Espanya és de 19 anys. Aloy va proposar modificar les ordenances municipals per fer front a aquesta problemàtica al poble. La moció va ser aprovada per unanimitat.

A continuació, l’alcalde Òscar Baró va donar compte del tancament i la liquidació del Pressupost Municipal 2020. Baró va explicar que l’any passat es van tenir uns drets liquidats (ingressos) per valor de 4.542.928 euros i unes obligacions reconegudes (despeses) de 4.426.838 euros. Així doncs, el resultat pressupostari del 2020 va ser de 116.090 euros, tancant l’any amb més ingressos que despeses, tot i que la situació sanitària derivada de la pandèmia. Baró va puntualitzar, però, que la xifra encara no estava del tot ajustada, ja que hi havia despeses que encara no s’havien pogut computar, com els reequilibris econòmics de les concessions administratives. En aquesta línia, l’estalvi brut va ser de 472.306 euros i el romanent líquid de tresoreria per despeses generals de 703.368 euros. També, es va reduir la ràtio d’endeutament, situant-se en el 43%. Baró va acabar la seva intervenció afirmant que creia que s’havia fet una bona gestió del 2020, tot i les dificultats derivades de la pandèmia, seguint la línia que es va començar amb l’entrada a govern. Joaquim Arnó de Junts per Caldes va comentar que les xifres no eren tan positives i va voler comparar l’exercici del 2020 amb el de l’any 2019 per justificar la seva afirmació. Un cop tancat aquest punt, l’alcalde Òscar Baró va donar compte de cinc decrets de Recursos Humans.

PRECS I PREGUNTES

L’apartat de precs i preguntes va començar amb les preguntes de Gent d’Estrac. Albert Batlle va sol·licitar informació sobre les gestions fetes amb el Ministeri de Medi Ambient i la Demarcació de Costes al voltant del Balneari Colón, sobre la reclamació del deute del Balneari Colón, sobre la licitació de l’Escola Bressol, sobre la petició de llicència d’obres del carrer Major número 40 i sobre les novetats al voltant del consultori. Així mateix, Batlle va formular dos precs demanant que es fessin les gestions oportunes per veure si era possible aprofitar el servei de transport que s’ha establert recentment entre Arenys de Mar i l’Hospital de Mataró i demanant corregir alguns errors aprovats en el darrer cartipàs municipal i reequilibrar les atribucions dels càrrecs electes.

Per la seva part, Elisabeth Segura de Junts per Caldes va preguntar per les bandes reductores de velocitat a l’entrada nord del municipi, per la substitució dels contenidors malmesos i per l’aplicació de l’Ordenança Reguladora de la Gestió de Residus. Així mateix, Joaquim Arnó de Junts per Caldes va voler saber més sobre les mesures que s’han pres per donar suport al comerç i les empreses del municipi, sobre la reducció del cànon de costes aprovada per l’Estat, sobre la liquidació dels cànons de l’empresa Stel Groc S.A. i sobre la llicència d’obres del carrer Torrevella número 43.

Per últim, es va donar resposta a tres preguntes veïnals. La primera veïna va preguntar sobre el mal funcionament de les càmeres de seguretat dels carrers Fornaca i Torrevella, la falta de manteniment de les voreres i la manca de neteja de la zona. Tot seguit, la segona veïna va demanar omplir d’aigua el safareig municipal i millorar-ne la il·luminació, així com va sol·licitar informació sobre el projecte pensat per a la Fundació Mercedes Torres. En aquesta línia, el tercer veí va demanar accedir al projecte d’obres d’enderroc de la Fundació Mercedes Torres.

Escolta el ple:

Informació publicada l'1 d'abril de 2021Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05