Pancarta 02
Pancarta 08
Pancarta 07
Pancarta 01
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTíCIES
L'Ajuntament de Caldes d'Estrac celebra el segon Ple municipal ordinari del 2023
Durant la sessió plenària, es va donar compte de la liquidació de l´exercici 2022 i es va aprovar la modificació de la plantilla de personal

 El passat dijous 30 de març, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va celebrar el segon Ple municipal ordinari de l’any de forma presencial a la Sala de Plens del consistori caldenc.Ple municipal ordinari maig 2023 La sessió plenària va comptar amb la presència de veïns i veïnes i alhora va ser retransmesa en directe a través del canal de Youtube de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. El primer punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de les actes de les sessions plenàries anteriors: número 1 del 30/01/2023 i número 2 del 8/02/2023. En aquest mateix punt també es va donar la benvinguda oficial al nou secretari, en el seu debut als plens municipals. Ell mateix es va poder presentar i va manifestar la voluntat de treballar pels interessos generals del poble, per mitjà de la conciliació, la bona retòrica i les bones pràctiques. Elisabeth Segura de Junts per Caldes va manifestar, en la mateixa línia que els últims plens, que les actes no recullen les intervencions explícites que fan els regidors en cada punt de l'ordre del dia. Segura va concretar que en l'acta del 8 febrer el seu grup municipal va demanar que, en l'aprovació dels comptes generals, figurés el sentit del vot de cada grup municipal. L'alcalde, Òscar Baró, va contestar que s'incorporarien millores per reflectir l'orientació del vot i que ho revisarien amb el nou secretari de cara als següents plens. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d'ERC i PSC, l'abstenció de Gent d'Estrac i els vots en contra de Junts per Caldes. El segon punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de la renovació del jutge de pau titular a Caldes d'Estrac. Albert Batlle de Gent d'Estrac va expressar que votarien a favor de la renovació per la bona feina del jutge de pau i no només perquè hagi sigut l'únic candidat del procés de selecció. Elisabeth Segura de Junts per Caldes va dir que s'alegraven que el jutge pugui seguir continuant duent a terme la seva labor i l'alcalde, Òscar Baró, es va sumar al reconeixement de la bona tasca de l'actual jutge de pau. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat. Així, Antonio Martinez Martinez va ser ratificat com a jutge de pau titular. El tercer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de la modificació de crèdits 003/2023. L'alcalde, Òscar Baró, va exposar que se suplementaria amb romanent de tresoreria una sèrie d'aplicacions per valor total de 84.198'67 euros. L'alcalde va especificar els motius i va desglossar algunes de les partides: en el servei recaptació van faltar uns 12 mil euros; la partida del subministrament energia elèctrica comptava amb un crèdit inicial de 121.000 euros i, a finals de l'any passat, es va aplicar una reducció de crèdits a la baixa, de 10.000 euros, perquè seguint la tendència es preveia que havia de sobrar part de la partida (tot i això, aquest desembre van entrar 80 factures d'Endesa més elevades del que tenien previst, per l'augment del preu del subministrament elèctric a causa de la guerra d'Ucraïna); i uns 18.000 euros de transferència a entitats supramunicipals amb relació a convenis de serveis del Consell Comarcal. L'alcalde va concloure explicant que són valors que entren dins la normalitat i que era un punt que es va explicar àmpliament a la comissió informativa. Albert Batlle de Gent d'Estrac va considerar que aquest punt de l'ordre del dia no seguia un ordre coherent, ja que la liquidació del pressupost estava situat més avall a l'ordre de punts de la convocatòria. Batlle considerava que primer s'hauria de donar compte de la liquidació i després informar de les modificacions. Durant la seva intervenció també va fer altres consideracions. En aquest sentit, va explicar que s'hauria de revisar el milió d'euros que un informe complementari extern qualifica de difícil cobrament. Finalment, Batlle va reconèixer que es treballa dins els límits econòmics correctes, però al mateix temps va demanar prudència. Elisabeth Segura de Junts per Caldes va dir que no estan d'acord en pagar despesa corrent amb l'estalvi del municipi. Segons Junts, l'estalvi s'hauria de destinar exclusivament a inversions. L'alcalde Òscar Baró va respondre que els imports, tot i que provenen de crèdits extrajudicials, són molt raonables. L'alcalde va afegir que se segueix la tendència dels darrers anys i va transmetre la seva plena tranquil·litat davant les xifres i la gestió econòmica que està fent l'Ajuntament, que segueix els mateixos criteris des de fa anys. Alhora va especificar que el romanent de tresoreria per despeses generals s'ha situat, al finals del 2022, en 846.369,46 euros, que segons va dir, són 150.000 euros més del que va ser el tancament del 2021. També va especificar que el romanent ajustat, és una mica menor, situant-se en 746.982'47 euros. Hi ha un saldo de dubtós cobrament de 998.983'52 euros, que és pràcticament la meitat de tot el que està pendent de cobrament. Com a conclusió i en números rodons, l'alcalde Òscar Baró, va explicar dels 2 milions pendents de cobrament, hi ha pràcticament 1 milió de dubtós cobrament. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d'ERC i el PSC, l'abstenció de Gent d'Estrac i els vots en contra de Junts per Caldes. El quart punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits, corresponent a exercicis anteriors, per import de 84.198'67 euros amb el desglossament de les partides suplementades amb romanent de tresoreria. Elisabeth Segura de Junts per Caldes va manifestar que s'abstindrien perquè consideren que són factures que s'han d'assumir entre tots. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d'ERC i el PSC, l'abstenció de Gent d'Estrac i de Junts per Caldes. 


Tot seguit, el cinquè punt de l'ordre del dia havia de ser l'aprovació d'incloure la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac per l'exercici 2023. L'alcalde Òscar Baró va exposar els canvis que el procés d'estabilització és un procediment que estan seguint totes les administracions públiques, i que permet consolidar i reduir la temporalitat de les places. Baró va detallar que amb les places de molta antiguitat s'ha seguit un procés de selecció a través de mèrits. Durant tot el procés s'ha anat negociant amb els sindicats tant les bases, tan generals com especifiques. La conseqüència ha estat els nomenaments de personal, com a funcionaris de carrera. Així, les places consolidades, que havien estat prèviament ocupades durant molts anys en règim laboral, ara s'han extingit i s'han creat les places equivalents a la part de la plantilla de règim funcionarial. L'alcalde també va informar sobre l'omissió d'un acte administratiu que s'hauria d'haver fet previ als nomenaments, un fet que segons l'alcalde quedava resolta amb l’aprovació d’aquesta modificació de plantilla. Al mateix temps Baró va concretar les 14 places de laboral que s'extingiran. Albert Batlle de Gent d'Estrac va exposar que des que es va aprovar la convocatòria de les bases generals i especifiques, el 2 d'octubre, hi ha hagut molts canvis que no s'han informat degudament. Segons Batlle, en les bases de l'octubre es van aprovar les condicions i es va fixar un calendari que no s'ha respectat i s'han avançat procediments. Al mateix temps va indicar que, segons els documents de què ells disposaven, el total de places suma 16 llocs de treball, i va expressar preocupació per tot el procediment, del qual en citar la possibilitat que no s'estigui duent a terme de forma correcta. Finalment, Batlle va preguntar si és correcte el fet d'aprovar la modificació de la plantilla un cop ja hi ha el personal adjudicat. "L'única cosa que pretenc posant aquest dubte sobre la taula és garantir que els treballadors no tinguin cap mena de problema", va dir. L'alcalde, Òscar Baró, va respondre que estan contents i orgullosos, ja que són dels pocs ajuntaments que han sigut diligents i han tirat endavant el procés a molt bon ritme. Pel que fa al calendari va explicar que ha sigut negociat en diverses meses amb els sindicats i s'ha anat reajustant. En algun cas puntual, va exposar, s'havia avançat un o dos mesos, però segons l'alcalde la modificació ha sigut mínima i en benefici dels treballadors. Al mateix temps, Baró va reconèixer que no està satisfet de l'omissió d'una acta administrativa que ha generat aquest greuge entre l'aprovació de la modificació de la plantilla amb el personal ja anomenat, i per això, va dir, s'està resolent la qüestió. "No posi la por al cos als treballadors, no perilla en cap cas el seu nomenament", va dir. Batlle va contestar que ell no pretenia posar la por al cos. "He expressat una preocupació que em sembla lògica tenint en compte la informació de què disposo. Ens hem assabentat del procediment a posteriori i, per tant, no tenim tota la informació disponible", va apuntar Batlle. En aquest punt, el secretari va intervenir per exposar que el reial decret 20/21 estableix l'obligació de consolidar les persones que han prestat servei a les corporacions abans del termini 1 octubre 2016. També va explicar que el fet de no haver realitzat l'oportuna modificació de la plantilla no invalida el procés ni posa en perill els llocs de treball. Joaquim Arnó de Junts per Caldes va reiterar la petició d'Albert Batlle, en el sentit de què van rebre la informació de tot el procés a posteriori. Al mateix temps, va apuntar que els hagués agradat conèixer el detall de tots els procediments des del principi i van reclamar la documentació de tot l'expedient. Durant la seva intervenció també va explicar que arran de les diferents documentacions que s'han anat generant se'ls feia difícil seguir bé tots els passos que s'havien anat seguint. Finalment, va dir que la documentació aportada al plenari no s'ajustava a la que es va proporcionar a la comissió informativa i va reclamar accés a l’expedient de funcionarització. Davant d'aquestes declaracions l'alcalde, Òscar Baró, va apuntar que no existeix cap expedient de funcionarització, sinó que el punt que s'està tractant en el plenari i el que ocupa la qüestió és la modificació de la plantilla, "evidentment molt relacionat amb el procés d'estabilització". L'alcalde també va relatar que sí que els van fer arribar tota la documentació ordenada, un treball que va comportar moltes hores de recopilació i estructuració als tècnics de la casa. "Ja vaig evidenciar, en la comissió informativa, dels ajustos que hi hauria. L'endemà de la reunió de la comissió teníeu els documents i, com que tenia un format diferent del que estem acostumats, vam generar un quadre comparatiu amb el format habitual. Teniu tota la documentació fidedigna i correcta i el quadre comparatiu addicional. A mi em quadren tots els números, si hi ha dubtes ho comentem quan vulgueu, però hem de tirar endavant perquè sinó sí que suposaria un perjudici pel personal". Finalment, va apuntar que els hagués agradat proporcionar-la amb més marge, però en qualsevol cas va afirmar que tots els grups de l'oposició compten amb tota la documentació disponible. Joaquim Arnó de Junts per Caldes va reiterar la seva negativa en portar a votació aquell punt per tal de verificar tota la informació. Davant la discrepància d'opinions l'alcalde va proposar introduir la votació de la urgència del punt d'incloure la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac. Gent d'Estrac i Junts van expressar la seva disconformitat en incorporar aquest punt en forma d'urgència. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor d'ERC i el PSC i els vots en contra de Gent d'Estrac i Junts per Caldes. El cinquè punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac per l'exercici 2023 amb els vots a favor d'ERC i el PSC i l'abstenció de Gent d'Estrac i Junts per Caldes. En aquest moment el regidor Arnó va demanar rebre l'acta de la comissió informativa. L'alcalde va dir que tindrien la videoacta a la seva disposició. 

A continuació, l’alcalde Òscar Baró va donar compte que va quedar deserta la licitació del mòdul número 9 del parc Joan Maragall realitzada al 2022. L’alcalde va explicar que es van iniciar la licitació simultània de 3 mòduls i el número 9 va quedar desert. En aquest cas concret hi va haver tres empreses candidates, però totes van anar renunciant un cop es procedia a l’adjudicació. Un cop aprovada com a desert aquest procediment, l’alcalde Òscar Baró va portar a aprovació els nous plecs per la licitació d’aquest mateix mòdul. Baró va explicar que van fer un replantejament donada l’experiència i l’historial d’aquest mòdul, que no acaba de funcionar. Els nous plecs s’han redactat assessorats per informes de la tècnica de promoció econòmica i del secretari. També tenint en compte la valoració del m² de la zona, la inversió necessària per posar-lo a punt per explotar-lo i amb la voluntat de mantenir la mateixa data de finalització del contracte que la resta de mòduls del parc, desembre 2030. Baró relatava que tenint en compte l’amortització de la inversió es proposa un ajust sobre el cànon passant de 14.000 a 13.000 euros anuals. A més, l’alcalde va afegir que, a través de l’informe de serveis tècnics, s’estableix una inversió 9.000 euros (que es descomptarà dels cànons) per tal de deixar el mòdul en les condicions òptimes. En valor del contracte, que té una durada de 7 anys i mig, és d’uns 90.000 euros. Albert Batlle de Gent d’Estrac va coincidir amb les raons que apuntava l’alcalde sobre la renúncia de les empreses. Li va semblar oportú la rebaixa del preu de 14.000 a 13.000 euros i també la inversió de 9.000 euros per la millora de l’espai. Els horaris i dates d’obertura també li van semblar bé. Durant la seva intervenció va criticar els criteris de valoració, considerant inicialment que en la documentació administrativa a entregar mancaven els criteris de judici de valor. Tot i això, finalment va desestimar la seva apreciació i es va disculpar en adonar-se que sí que hi constava. Elisabeth Segura de Junts per Caldes va intervenir per dir que estan d’acord amb tot el que sigui dinamitzar econòmicament la població. El punt va ser aprovat per unanimitat. En el punt número 9 es va deixar sobre la taula la moció d’ERC per demanar la garantia del dret a vot, actiu i passiu, de tota la ciutadania. L’alcalde va explicar que a causa de l’agenda i les prioritats municipals, des del darrer ple no havien pogut convocar una reunió per abordar aquesta qüestió de forma conjunta i, per tant, es va tornar a deixar sobre la taula. En el punt número 10, l’alcalde Òscar Baró dona compte de la resolució de l'alcaldia número 135/2023 del nomenament del nou secretari interí. I, tot seguit, va donar compte de la liquidació de l'exercici 2022, corresponent al punt número 11 de l’ordre del dia. L’alcalde va procedir a detallar les partides de la liquidació: 846.369,46 euros de romanent total, 746982’47 euros de romanent ajustat, 474.006’10 euros de resultat pressupostari ajustat, 5.595.540 euros d’ingressos i 4.998.688 euros de despeses. Segons va explicar Baró, els informes tècnics i econòmics posen de manifest el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera tot i la suspensió de les obligacions de les regles fiscals (segons un decret de 2020). L’estalvi net en concret són 416.369’12 euros, ràtio de 8’33%. Durant la seva explicació l’alcalde va mencionar el saldo de dubtós cobrament d’1 milió d’euros i el saldo pendent de cobrament de 2 milions, i alhora va exposar que la capacitat de finançament de l’Ajuntament és de 107.501 euros. “El deute públic estava al 99’3% al 2016 i, a finals del 2022 es va situar al 38’31%, pendent de la disposició del nou crèdit demanat per rependre la renovació de la xarxa d’aigua i remodelacions d’espais municipals”, va explicar l’alcalde.“Estem contents d'haver pogut eixugar el deute i de la bona gestió econòmica. Vull agrair també l’acció de tots els regidors de govern i el seu compromís amb la qüestió de reduir despeses”, va afegir.

L’onzè punt de l’ordre del dia va ser el donar compte de la licitació deserta de les parades P3 i P6 del mercat municipal. Baró va apuntar que, en un futur, es licitaran de nou les parades. Elisabeth Segura de Junts per Caldes va assenyalar un títol erroni en el decret, que correspon al mòdul 9 i l’alcalde en va prendre nota. El dotzè punt de l’ordre del dia va ser el donar compte de la sentència judicial ferma referent al reequilibri econòmic que va demanar l’empresa Sige corresponent a l’any 2019. L’alcalde va exposar que l’Ajuntament no havia d’eixugar la manca de beneficis de l’empresa, tal com s’ha reafirmat en la sentència judicial. L’alcalde va recordar que abans del 2016 l’ajuntament havia estat pagant al consessionari al voltant de 45 mil euros anuals, i que després d’una auditoria encarregada pel govern i indicacions de la secretària del moment, l’ajuntament va deixar de pagar aquests diners els següents anys. Així, l’administració no s’havia de fer càrrec de cap pagament de reequilibri. “S’ha donat la raó a l’Ajuntament i, per tant, no s’haurà de pagar el reequilibri del 2019. Tot i això, caldrà que estiguem atents perquè hi ha un procediment judicial obert per cada any des que es va deixar de pagar”, va dir l’alcalde. “Suposem que hi haurà la mateixa sentència, però ho haurem d’anar seguint”, va dir afegir. Miquel González, del PSC, va posar sobre la taula l’escarni públic que van patir dos companys seus, a casa seva, amb l’aplaudiment de diverses persones a les xarxes socials i al carrer. “Aquesta victòria la vull dedicar a ells dos, que van patir en carn pròpia la part més negativa de la política i el capitalisme que és que una empresa es pensi que són propietaris d’aquest Ajuntament. Ells van defensar la posició del bé públic davant el bé privat”. L’alcalde li va donar la raó. 

PRECS I PREGUNTES

L'apartat de precs i preguntes va començar amb les qüestions de Gent d'Estrac. Albert Batlle va comentar que tenia dues preguntes pendents del ple anterior sobre la situació econòmica de l'Escola Bressol i sobre l'encàrrec d'un vídeo de promoció turística. També va preguntar per la petició signada per alguns ciutadans sobre el funcionament les càmeres del parc fotovoltaic i les de davant el poliesportiu. Alhora va preguntar sobre el cànon de l'explotació del pàrquing soterrat de parc Joan Maragall, pel cablejat aeri, pel pla d'usos i serveis per la platja de Caldes, per l'estat del procés de licitació del Consultori Mèdic i la Policia Local, per la ubicació provisional de la Policia durant les obres de remodelació de la planta baixa de l'edifici consistorial, Batlle també va proposar repetir la passejada de la ruta de la Guerra Civil, aquest cop dirigida al públic general, després de la bona acollida que va tenir la passejada amb representants institucionals; i va demanar esbrinar autoria de les persones que retiren pancartes situades de forma legal a la via pública. Per la seva part, Elisabeth Segura de Junts per Caldes demanar l'import dels interessos del préstec per fer front a les obres de substitució de diverses canalitzacions d'aigua i també va demanar poder tenir accés a la resolució d'una subvenció que es va demanar per aquestes mateixes obres. Després de respondre les preguntes dels grups municipals, l'equip de govern va donar resposta a les qüestions dels vilatans i de les vilatanes que van preguntar sobre la possibilitat de col·locar càmeres al túnel que va fins al parc fotovoltaic, es va voler saber més sobre la situació de la licitació del poliesportiu, es preguntar sobre la millora del carrer Sant Pere, es va preguntar sobre la possibilitat d'instal·lar càmeres de videovigilància a la zona de torre vella, es va demanar sobre la possibilitat d'establir vivenda social a l'habitatge del carrer Mercè número 10, sobre la possibilitat de reforçar l'actuació de les Escales del Fondo, es va preguntar si s'ha previst algun tipus de restricció del pas de camions pesats pel carrer Mercè, es va demanar sobre la possibilitat d'arreglar el paviment de pont del Sargent, es va demanar si les famílies de l'Escola Bressol havien estat informades de què hauran de pagar en l'I2, es va preguntar sobre la regularització de llocs de treball de l'Ajuntament, es va demanar més difusió i conscienciació sobre l'ús de l'aigua i la millora de manteniment de l'arxiu d'ús corrent municipal. 

Escolta el ple:

Informació publicada el 28 d'abril de 2023Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05