Pancarta 02
Pancarta 01
Pancarta 07
Pancarta 08
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTíCIES
Caldes d´Estrac presenta els comptes de la liquidació del pressupost 2022
Es destaca l´estalvi net i la reducció del deute públic de Caldes, que ha passat de 99´2% al 40,03%

L’alcalde de la ciutat, Òscar Baró, va presentar la liquidació del pressupost 2022 en ple municipal. Segons va explicar Baró, els informes tècnics i econòmics posen de manifest el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera tot i la suspensió de les obligacions de les regles fiscals, segons un decret de 2020. L’estalvi net en concret són 416.369’12 euros, ràtio de 8’33%.

Durant la seva explicació, l’alcalde va detallar les partides de la liquidació incloent-hi 846.369’46 euros de romanent total, 746.982’47 euros de romanent ajustat, 474.006’10 euros de resultat pressupostari ajustat, 5.595.540 euros d’ingressos i 4.998.688 euros de despeses. L’alcalde també va mencionar el saldo de dubtós cobrament d’1 milió d’euros i el saldo pendent de cobrament de 2 milions, i alhora va exposar que la capacitat de finançament de l’Ajuntament és de 107.501 euros.

“El deute públic estava al 99’3% al 2016 i, a finals del 2022, es va situar al 40’03% pendents de la disposició del nou crèdit per a noves actuacions de renovació de la xarxa d’aigua i obres al consultori i comissaria, que situarà l’endeutament allá al 60%”, va afirmar l'alcalde.

grafic 1

grafic 2

grafic 3

grafic 4

grafic 7

grafic 5

grfic 6

"Cal explicar els pics d'endeutament al 2009 i al 2012 per dos crèdits a llarg termini: un demanat al 2009 de 2 milions d´euros per pagar la central fotovoltaica del pàrquing de les plaques (s'acabarà de pagar al 2024), i l´altre de 1.823.706,62 €  demanat al 2012 per a poder pagar un deute acumulat amb proveïdors de l´Ajuntament per productes i serveis (s'acabarà de pagar al 2022). Per això també s´expliquen els pics de drets liquidats aquests mateixos anys", explica l'alcalde Òscar Baró.

Informació publicada l'11 de maig de 2023Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05