Pancarta 01
Pancarta 02
Pancarta 08
Pancarta 07
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTíCIES
Els ajuts escolars per al curs 2023-2024 es podran sol·licitar del 24 de maig al 2 de juny de 2022
No s'acceptaran sol·licituds fora de les dates establertes

L’Àrea d'Acció Social obrirà el termini de sol•licituds dels ajuts escolars per al curs 2023-2024, del 24 de maig al 2 de juny de 2022. Els ajuts escolars municipals estan adreçats a infants i joves empadronats i empadronades a Caldes d’Estrac i escolaritzats/des en centres públics i privats concertats d’educació primària i secundària obligatòria, i/o que participin en algun casal d’estiu del municipi (o en casal específic atenent necessitats especials) que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

Els ajuts individuals de menjador escolar gestionats pel Consell Comarcal del Maresme van adreçats a l’alumnat matriculat en els cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris de centres educatius sufragats amb fons públics, per al curs escolar 2023-2024.

Convocatòria ajuts escolars municipals 24 de maig al 2 de juny de 2023:
   1. Ajuts Municipals Casal d’Estiu 2023.
   2. Ajuts Escolars Municipals de llibres i material escolar.
   3. Ajuts Escolars Municipals de suport a les activitats escolars.  
   4. Ajuts Individuals de menjador escolar.

A tenir present:

Ajuts municipals:
   • Cal presentar la sol·licitud en els models normalitzats degudament complimentada amb totes les dades que s’hi sol·liciten via seu electrònica o a les Oficines d’Assistència en matèria de Registre de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.

   • DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA (consultar les bases o resum):

  • Sol·licituds: Ajuts Municipals Casal d'Estiu 2023 (català/castellà), Ajuts Escolars Municipals de llibres i material escolar (català/castellà), Ajuts individuals de menjador escolar (català/castellà).
  • Documentació econòmica +  rebuts lloguer.
  • Documentació complementària: carnet família monoparental/nombrosa, sentencia divorci, etc.

   • La informació de si la sol·licitud ha estat admesa o manca documentació, serà notificada per publicació de llistat al WEB municipal amb la referència del registre d’entrada de la sol·licitud. Els números de registre d’entrada seran els d’identificació de cada sol·licitud i sol·licitant.

   • Per a les sol·licituds presentades amb mancances de documentació, s’estableix un termini de 7 dies hàbils des de la publicació del llistat per aportar la documentació i esmenar les sol·licituds presentades.

   • L’aprovació  i desistiment dels ajuts també seran notificats per publicació de llistat a la web municipal.

   • Canvis respecte de la convocatòria del curs anterior (21-22):

  • S’han unificat sol·licituds d’ajut llibres i material escolar i activitats escolars per facilitar la seva demanda.
  • Per acreditar la situació econòmica en cas de no tenir contracte laboral ni nòmines, s’ha d’ajuntar també els extractes bancaris dels últims 6 mesos.
  • Els ajuts de casal d’estiu no contemplen el servei de menjador.
  • Puntuació dels criteris de vulnerabilitat i risc social: l’Àrea d’Acció social ha considerat modificar els criteris d’atorgament en referència a la vulnerabilitat a causa de la constant evolució de les problemàtiques socials de la població, adaptant així els ítems a les realitats socials i especificant i detallant amb un punt cada una d’elles.


Ajuts Individuals de menjador escolar:

Les resolucions les gestionen directament des del CCM.

Documentació que cal aportar OBLIGATÒRIAMENT (consultar les bases o resum):
   • Sol·licitud.
   • DNI/NIE/Passaport vigent de tots els membres de la unitat familiar.
   • Documentació complementària de la situació familiar que s’ha de presentar OBLIGATÒRIAMENT:

  • Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
  • Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència com, per exemple l’alimentació, el vestit i l’allotjament.
  • Conveni, sentència de separació o divorci: en el cas que un dels membres ja no visqui al domicili, però estigui en el document d’empadronament, o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
Informació publicada el 19 de maig de 2023Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05