Pancarta 07
Pancarta 08
Pancarta 01
Pancarta 02
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTíCIES
Oberta la convocatòria per a l'elecció de Jutge/essa de Pau substitut
Les persones aspirants poden presentar les seves candidatures del 3 al 23 de maig, ambdós inclosos.

L’Ajuntament de Caldes d'Estrac obre la convocatòria per a la plaça de Jutge/essa de Pau substitut del Jutjat de Pau del municipi a totes aquelles persones que estiguin interessades en el càrrec. Es poden presentar candidatures en un termini de quinze dies hàbils des de l’endemà de la difusió d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), publicat el dia 2 de maig. El nomenament serà per a un període de quatre anys.

Les persones interessades han de presentar una instància al Registre General de la Corporació o bé telemàticament a https://caldetes.eadministracio.cat aportant la següent documentació:

- Manifestant que compleix amb els requisits establerts en la normativa vigent per accedir al lloc de treball de Jutge/essa de Pau.
- Aportant còpia del DNI.
- Aportant Curriculum Vitae.
- Manifestant en quina situació laboral es troba.

Els Jutges/esses de Pau i els seus substituts són triats pel Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·licitin. Per conèixer tots els detalls i requisits de la convocatòria, podeu consultar aquest document:

Fitxer Acrobat-PDF de (312.12kB)

Fitxer: ANUNCI_BOPB_Convocatoria_jutge_pau_substitut.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 312.12 kB

Fitxer Acrobat-PDF de (248.8kB)

Fitxer: Informe_de_Secretaria_JUTGE_DE_PAU_SUBSTITUT.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 248.8 kB

El paper del Jutge/essa de Pau és fonamental per a la convivència harmoniosa i el respecte dels drets de la ciutadania. Com a representant de la justícia de proximitat, la seva tasca implica la mediació i la resolució de conflictes de manera imparcial i equitativa. En aquest sentit, l'Ajuntament encoratja els veïns i les veïnes a fer arribar les seves candidatures per tal de contribuir al benestar i la resolució pacífica de conflictes a Caldes d'Estrac.

Logo

Informació publicada el 30 d'abril de 2024Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05