Pancarta 02
Pancarta 08
Pancarta 01
Pancarta 07
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
Inici > Governació > Junta de Govern Local
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Mandat 2019-2023

Que en la sessió plenària celebrada el 18 / de febrer / 2021 es determinà la nova composició de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac:

President:

- Òscar Baró Clariana

Vocals:

- Joan Baró Viaplana

- Laura Aloy López

- David Salvà Comas

Els regidors Alfred Freixas Ricart, Gonzalo Bonnin Fernández i Miquel González Monforte tindran la condició d'observadors i podran assistir a totes les sessions de la Junta de Govern Local, sempre amb expressa invitació de l’alcalde, amb veu però sense vot. La Junta de Govern Local té com a competència bàsica donar assistència i assessorament a l'alcaldia en l'exercici de les seves atribucions.

 

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05