Pancarta 07
Pancarta 02
Pancarta 01
Pancarta 08
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
Inici > Ajuntament > Comissions del Ple
COMISSIONS DEL PLE

Comissions del Ple
Les de caràcter ordinari i obligatori les determina el Ple Municipal a l´inici de cada legislatura i les especials es creen quan el Plenari ho considera. Són comissions d´estudi, d´informe i de consulta que han de reflectir la mateixa composició política del Ple.

Comissió Informativa
A l´Ajuntament de Caldes d´Estrac, el Ple Municipal ha determinat l´existència de la Comissió Informativa que es reuneix abans de cada sessió plenària, convocada per l´Alcalde i amb assistència del Secretari de la Corporació. La seva funció és la de conèixer, estudiar i dictaminar els temes que s´han de sotmetre al Ple  a la Junta de Govern Local quan aquesta exerceix alguna delegació del Ple.

Comissió de Comptes
Així mateix, el Ple Municipal també ha determinat l´existència de la Comissió de Comptes que té caràcter obligatori per Llei, la funció de la qual és la d´examinar, estudiar i informar els comptes anuals de l'Ajuntament abans de la seva aprovació per part del Plenari. És un òrgan polític intern de control de la gestió econòmica municipal que es reuneix obligatòriament com a mínim una vegada a l´any, convocada per l´Alcalde i amb assistència del Secretari de la Corporació. La seva composició ha de reflectir la composició del Ple, com la resta de comissions

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05