Obrir/tancar menú

Ajuntament de Caldes d'Estrac

Inici | Ajuntament | Retribucions dels regidors electes
Retribucions dels regidors electes
Obrir/tancar menú lateral
Mandat 2023-2027

L’alcalde, senyor Albert Batlle Salvañà. Exercirà el seu càrrec amb dedicació TOTAL del 100% per ostentar delegacions de l’Alcaldia, i no percebrà retribució excepte les de les assistències als Òrgans Col·legiats.

La primera tinent d’alcalde, la senyora Elisabeth Segura Gubern. Exercirà el seu càrrec amb dedicació PARCIAL del 85% per ostentar les seves atribucions, i percebrà una retribució bruta anual de 33.000,00€ (TRENTA TRES MIL euros) distribuïda en catorze pagues mensuals d’igual quantia, i donar-lo d’alta en el règim general de la Seguretat Social. Les quantitats anteriors es regularitzaran automàticament en la mateixa quantia que l'increment de les retribucions que es fixi pel personal al servei de l'administració en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, sense necessitat d'acord exprés.

El segona tinent d’alcalde, la senyora Marta Romero Soriano. Exercirà el seu càrrec amb dedicació PARCIAL del 70% per ostentar les seves atribucions, i no percebrà retribució excepte les de les assistències als Òrgans Col·legiats.

El regidor Joaquim Arnó Porras. Exercirà el seu càrrec amb dedicació PARCIAL del 75% per ostentar les seves atribucions, i percebrà una retribució bruta anual de 30.000,00 € (TRENTA MIL euros) distribuïda en dotze pagues mensuals d’igual quantia. Les quantitats anteriors es regularitzaran automàticament en la mateixa quantia que l'increment de les retribucions que es fixi pel personal al servei de l'administració en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, sense necessitat d'acord exprés.

El regidor Jordi López Calzada. Exercirà el seu càrrec amb dedicació PARCIAL del 17% per ostentar les seves atribucions, i percebrà una retribució bruta anual de 8.750,00 € (VUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA euros) distribuïda en catorze pagues mensuals d’igual quantia, i donar-lo d’alta en el règim general de la Seguretat Social. Les quantitats anteriors es regularitzaran automàticament en la mateixa quantia que l'increment de les retribucions que es fixi pel personal al servei de l'administració en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, sense necessitat d'acord exprés.

El regidor Xavier Herrero Jiménez. Exercirà el seu càrrec amb dedicació PARCIAL del 70% per ostentar les seves atribucions, i no percebrà retribució excepte les de les assistències als Òrgans Col·legiats.

 
Versió per imprimir
Pujar al principi de la pàgina