Pancarta 01
Pancarta 08
Pancarta 02
Pancarta 07
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
Inici > Seu electr˛nica > La B˙stia ╚tica
LA B˙STIA ╚TICA

La Bústia Ètica i de Bon Govern és un mecanisme electrònic de participació ciutadana fonamental perquè es concep com una eina necessària que ha de permetre oferir a qualsevol persona, tingui o no la condició de servidor públic, un canal prioritari i segur per facilitar a l'Ajuntament de Caldes d’Estrac, de manera confidencial, la comunicació de conductes que hagin esdevingut en el si de la seva organització que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables per ser contràries al dret o als principis i valors ètics i a les regles de conducta exigibles als servidors públics.

 La Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac és un canal electrònic segur, mitjançant el qual qualsevol ciutadà o servidor públic pot fer una comunicació de manera anònima. Aquest és un instrument per protegir les denunciants anònimes, les quals representen una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques.

Les comunicacions s'han de referir a accions, omissions, males pràctiques o conductes irregulars a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, en àmbits com aquests:

Actuacions públiques dels alts càrrecs i del personal directiu.

Actuacions relacionades amb la contractació pública.

Actuacions públiques del personal de la funció pública.

Accés a la bústia: https://caldetes.bustiaetica.seu-e.cat/#/

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05